Boverkets författningssamling

Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning samt tillhörande konsekvensutredning genom att använda sökmotorn.

Senast ändrade författningar
Relevans / Datum / A-Ö
 • OVK - BFS 2011:16

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter

 • Upphävd JOM - BFS 2014:1

  Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

 • Upphävd IFT - BFS 2014:2

  Boverkets föreskrifter om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet

 • EKKO - BFS 2017:7

  Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare

 • BBR - BFS 2011:6

  Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd)

 • BEN - BFS 2016:12

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår

 • VÄS – BFS 2012:12

  Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga

 • Upphävd NAU - BFS 2014:4

  Boverkets föreskrifter (2014:4) om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900)

 • ALL - BFS 2017:2

  Boverkets föreskrifter om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

 • BRE - BFS 2017:1

  Boverkets allmänna råd om bredbandsanslutning

Sidansvarig: Webbredaktionen