Boverkets författningssamling

Den här sidan visar författningarna i Boverkets författningssamling, BFS. Du får fram den författning du vill genom att använda sökmotorn.

Senast ändrade författningar
Relevans / Datum / A-Ö
 • H - BFS 2011:12

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

 • BED - BFS 2007:4

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader

 • EKS - BFS 2011:10

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)

 • SUS - BFS 2015:7

  Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

 • EVP - BFS 2011:11

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle

 • CIN - BFS 2013:3

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering

 • BBR - BFS 2011:6

  Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd)

 • FRI - BFS 2015:1

  Boverkets allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet

 • KA - BFS 2011:14

  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga

 • BAB - BFS 1992:46

  Boverkets föreskrifter till lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Sidansvarig: Webbredaktionen