PBL Kompetensdagar 2018

2018 års PBL Kompetensdagar genomfördes den 29 - 30 november på Malmö Live.

Publik framför scen med personer på och bokstäverna PBL
Så här såg det ut vid Boverkets PBL Kompetensdagar 2018. Foto: Mikael Olsson/Boverket

Målet med dagarna är att sprida kunskap om Boverkets webbutbildningar inom plan- och bygglagen. Syftet är också att föra en dialog som fångar upp utbildningsbehov och identifierar ämnen och frågeställningar som behöver fördjupas i den utbildning som genomförs.

Kompetensdagarna är också en mötesplats där deltagarna kan dela med sig av erfarenheter och ingå samarbeten med yrkeskollegor och andra PBL-utövare.

Kunskapsdialoger från konferensen

Spetskompetens inom plan- och bygglagen presenteras på förinspelade "tysta föreläsningar". En poddsändning publiceras efter konferensen som dokumentation av varje kunskapsdialog.

1. Regeringens prövning av överklagade detaljplaner

2. Pågående översyn av kontrollsystemet

3. Planenligt utgångsläge vid plan- och bygglovshandläggning – en snårig historia

4. Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan

5. Utdömande av vite i mark- och miljödomstolen

6. Enhetlig digital tillämpning av PBL – vad innebär det och för vem?

7. Digitala översiktsplaner - förutsättningar och visioner

8. Vad händer med resultaten från "Får jag lov?" - projektet?

9. Hur kan vi planera för ekosystemtjänster genom tillämpning av PBL? Metod och vägledning

10. Energikrav och hur de uppfylls och kontrolleras

11. Ansvar och roller inom PBL

12. Enhetliga digitala detaljplaner – Vad innebär det och för vem?

13. Varför vet vi inte vad betydande miljöpåverkan är?

14. Vad skulle hända om det planenliga utgångsläget tas bort?

15. PBL och den kommunala självstyrelsen

16. Dagsljus – vi tänder lampan istället

17. Säkerhet på lekplatser

Inställd.

18. Kan ekologiskt hållbara byggnader utgöra brandfara?

19. Går det att enkelt avhjälpa hinder?

20. Walk the talk från det nationella målet för arkitektur, form och design till praktisk vardag

21. Miljonprogrammet renoveras

22. Planbestämmelsekatalogen och framtidens planbestämmelser

23. Hur följer vi upp våra färdiga byggda miljöer?

24. Wildcard! Utmaningar inom PBL-tillsyn

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej