PBL Kompetensdagar 2017

Människor på konferens. Foto: Hans Ekestang
300 personer på årets PBL Kompetensdagar i Stockholm. Foto: Hans Ekestang

2017 års PBL Kompetensdagar arrangerades den 14 december och 15 december på Münchenbryggeriet i Stockholm. Konferensen hade som mål att bidra till deltagarnas kunskap om lag- och regeländringar samt information om aktuella frågor för att stödja enhetlig och effektiv tillämpning av lagen.

Kompetensdagarna är också en mötesplats där deltagarna kan dela med sig av erfarenheter och ingå samarbeten med yrkeskollegor och andra PBL-utövare.

I "Relaterad information" finns dokumentation från konferensen.

Poddsändningar

Sex intervjuer med plenumtalare genomfördes på konferensen. Här kan du lyssna på dem!

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson

Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren

Boverkets rättschef Yvonne Svensson

Planarkitekt Therese Byheden, Boverket

Uppdragsledare Maria Petersson, Boverket

Inspiratör och tankeläsare, Lennart Hjelm

Kunskapsdialoger från konferensen

1. Vad händer med energihushållningskraven
i Boverkets byggregler?

2. En snabbare och hållbar samhällsplanering
kräver en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess!

3. Ökad tillgänglighet för en bättre stad!

4. Vad kan Boverkets riksarkitektfunktion
göra för dig?

5. Varför digitalisering av
stadsbyggnadsprocessen?

6. Att ta jordbruksmark i anspråk
för bostadsbebyggelse

7. PBL och myndighetsutövning

8. Att vara tekniskt råd – vad innebär det?

9. PBL-tillsyn i praktiken

10. Paragrafer, pengar och personal
– om finansiering av byggnadsnämndens verksamhet

11. En utvecklad översiktsplanering

12. Kommittén för modernare byggregler

13 a. Kan byggnader skydda de boende när man bygger i bullerutsatta lägen?

13 b. Så här kan vi arbeta för att skapa goda ljudmiljöer

14. Informationscentrum för hållbart byggande

15. Roadtrip på jakt efter 8:13

16. Ännu fler undantag från bygglovsplikten

17. Tillämpning av 10 kap. 2§ PBL

18. Farliga och otillgängliga lekplatser – byggnadsnämndens ansvar?

19. Planbestämmelser – Hur tydliga måste de vara?

20. Miljöbedömningar i PBL-planer enligt det nya 6 kapitlet miljöbalken

21. Ekosystemtjänsterna i plan- och bygglagen – vilket stöd finns och hur kan de tillämpas?

22. Attefallsreglerna – hur blev det?

23. Byggnadshöjd och våning

24. Översyn av OVK-regler och förslag till lättnader i certifieringskrav

25. Vad menas med lämpliga byggprodukter?

26. Dokumentation och kontroller enligt EKS 10

27. Installationer för tappvatten

28. Ventilation i BBR – Verifiering av luftflöden borde tas på större allvar

29. Byggskador – en tickande bomb?

30. Gestaltning i planprocessen

31. Klimatanpassning som del av hållbar utveckling

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej