PBL-dagen 2016

Boverket arrangerade PBL-dagen i Stockholm den 27 september, en dag som vände sig till dig som arbetar med den praktiska tillämpningen av plan- och bygglagen. Här kan du titta på webbsändningen från förmiddagen.

Länk till sändningen finns i "Relaterad information". I webbspelaren kan du ta del av föreläsarnas powerpointbilder.

Patrik Faming invigningstalar på PBL-dagen. Foto: Hans Ekestang
Moderator Patrik Faming invigningstalar på PBL-dagen. Foto: Hans Ekestang

Programpunkter med cirkatider

 • 9.00 Webbsändningen startar
  Moderator Patrik Faming, Boverket, hälsar välkommen.
 • 9.10 Se plan- och bygglagens möjligheter för ett ökat bostadsbyggande!
  Dialog mellan avdelningschef Göran Persson och rättschef Yvonne Svensson om regelverkets möjligheter och utmaningar för att fler ska erbjudas bostad.
 • 9.30 Catwalk på scenen. Metoder och arbetssätt – tips och trix från kommuner
  Totalt har 80 kommuner tillsammans med länsstyrelser arbetat med att utarbeta metoder och arbetssätt för en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen, via till exempel metoder och checklistor. Projekten presenterar sig från scenen.
 • 10.15 Rättsfall – med alla rätt?
  Vad är ett rättsfall, eller snarare vilken status har det? Gamla rättsfall används i stor utsträckning som stöd för beslut. Vad ska du som handläggare tänka på när du använder rättsfall som stöd för beslut? Karl Evald, jurist Boverket.
 • 10.30 Paus
 • 11.00 Vinster med att arbeta gränsöverskridande
  Att jobba tillsammans och mot ett gemensamt mål brukar nämnas som framgångsfaktorer för en väl fungerande och tidsbesparande process. Yvonne Svensson, Boverkets rättschef, berättar om vilka vinster hon ser med att jobba gränsöverskridande. Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef i Trosa kommun, berättar om vinsterna med att använda översiktsplanen som ett styrdokument i hela plan- och byggprocessen.
 • 11.45 Hur formulerar jag bra beslut?
  Vad är ett bra beslut som följer såväl PBL som förvaltningslagen och kommunallagen? Vad ska och bör beslut om lov, förhandsbesked med mera innehålla och hur ska det formuleras? Alla beslut ska motiveras, men vad innebär det och hur gör du en bra motivering? Klara Falk, planarkitekt, Kajsa Lind, bygglovsarkitekt, Boverket samt Emma Lundström, jurist, Umeå kommun.
 • 12.40 Webbsändningen slutar

Mer information

Länk till sändningen finns i "Relaterad information". Där finns också hela dagens program samt presentationer från föredragningarna.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej