Introduktion Ny på jobbet som detaljplanehandläggare

Den här webbutbildningen riktar sig till dig som är ny på jobbet som detaljplanehandläggare och som har begränsad erfarenhet av plan- och bygglagen.

Målet med utbildningen är att du ska känna dig stärkt i rollen som detaljplanerare med ökade insikter om detaljplaneinstrumentets funktion och planprocessens olika delar och komplexitet. Utbildningen ska ge en förståelse för detaljplanerarens och andras roller och ansvar i detaljplaneprocessen och öka kunskapen om arbetet med detaljplanens innehåll och utformning samt vilka konsekvenser olika regleringar kan få.

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av 11 lektioner som går igenom detaljplaneprocessens olika delar och möjligheterna att reglera med detaljplan. Den finns både som webbutbildning och som tillgänglighetsanpassad pdf och tar totalt cirka 8 timmar att genomföra.

 1. Introduktion till utbildningen
 2. Starta planarbetet
 3. Ta fram planhandlingar
 4. Samråd
 5. Vad händer efter samrådet?
 6. Granskning och avsluta planarbetet
 7. Att reglera med planbestämmelser
 8. Användningsbestämmelser
 9. Egenskapsbestämmelser
 10. Administrativa bestämmelser
 11. Forma planen och välj planbestämmelser

Gå utbildningen!

Du kan genomföra kursen när, var och hur du vill. Men vi som har utformat den tror att du har mest nytta av att helt eller delvis gå utbildningen med kollegor eller i ett nätverk – åtminstone att du avsätter tid för diskussion och erfarenhetsutbyte.

Utbildningen är utformad så att nya medarbetare på kommunen ska komma in i rollen, men vi tror att även mer erfarna medarbetare kan ha nytta av den. Inte minst kan det kan vara värdefullt för nya medarbetare att kunna diskutera innehållet och hur den egna kommunen hanterar olika frågor med mer erfarna kollegor.

Sätt av tid i almanackan i samråd med din chef för att genomföra lektionerna, ha tid för reflektion och möjlighet att relatera till egna exempel i kommunen.

Logga in på PBL-akademin via länken i Relaterad information. Hjärtligt välkommen på kurs hos Boverkets PBL kompetens!

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej