PBL Akademin

Webbutbildningar inom Boverkets PBL kompetens ska förbättra tillämpningen av plan- och bygglagen.

Utbildningarna riktar sig till dig som i ditt dagliga arbete använder plan- och bygglagen. Oavsett om du arbetar offentligt eller privat.

Gå PBL-Akademins utbildningar

Logga in och börja utbilda dig i dag. När du har loggat in kan du alltid pausa en kurs och återuppta den igen där du slutade - när du vill! Du får också intyg för avslutade utbildningar. Länk till inloggningssidan för webbutbildningarna hittar du i "Relaterad information".

Webbutbildning för förtroendevalda

PBL på rätt sätt - En introduktion till plan- och bygglagstiftningen för förtroendevalda

Flygfoto över landskap. Foto: Istock

Den här utbildningen riktar sig till dig som är förtroendevald och som behöver veta mer om plan- och bygglagen (PBL). Målet är att du ska känna dig trygg i ditt nya uppdrag och veta vad du har för möjligheter att påverka hur vi bygger Sverige! Du får veta hur PBL-systemet är uppbyggt, höra experter berätta om det viktigaste i varje skede av plan- och byggprocessen och ta del av konkreta exempel. Utbildningen är ett samarbete mellan Boverket och Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Inspelningarna är genomförda före valet i september 2018.

Inloggning för kursen "PBL på rätt sätt - En introduktion till plan- och bygglagstiftningen för förtroendevalda"

Webbutbildningar för dig som arbetar med PBL

Att arbeta med PBL

Flygfoto över en stad. Foto:

Här får du en översikt över plan- och bygglagen och dess tillämpning. Webbutbildningen består av fyra avsnitt: 1. lagens innehåll och kopplingen till andra lagar, 2. processer som finns runt PBL (planering, genomförande och förvaltning), 3. roller och ansvar samt 4. intressen och krav där du får följa hela kedjan från avvägningar mellan olika intressen fram till de krav som ställs på den färdiga byggnaden. Utbildningen tar cirka 60 minuter.

Inloggning till "Att arbeta med PBL"

Introduktion till reglerna i PBL, PBF och Boverkets byggregler

Lyftkran i solnedgång vid byggarbetsplats. Foto: Scandinav bildbyrå

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med frågor som rör krav på byggnadsverk och regler för byggande. Oavsett om är du arbetar som till exempel byggnadsinspektör, på byggföretag, som konsult eller leverantör av byggmaterial behöver du känna till byggreglerna och deras tillämpning. Utbildningen tar cirka 25 minuter.

Inloggning till "Introduktion till reglerna i PBL, PBF och Boverkets byggregler"

Ny på jobbet som detaljplanerare

Flygfoto över bebyggelse. Foto: Boverket.

Den här utbildningen riktar sig till dig som är ny på jobbet som detaljplanehandläggare på kommun, länsstyrelse eller privat, oavsett utbildningsbakgrund och tidigare arbetslivserfarenhet, och som har begränsad erfarenhet av plan- och bygglagen. Målet med kursen är att du ska känna dig stärkt i rollen som detaljplanerare med ökade insikter om detaljplaneprocessens komplexitet och möjligheterna till regleringar i detaljplanen. Den består av 11 lektioner och tar totalt cirka 8 timmar att genomföra.

Inloggning till "Ny på jobbet som detaljplanerare"

Byggregler i kök och bad

Inredning i kök och bad. Foto: Tictac

Den här utbildningen riktar sig till både dig som arbetar professionellt med att planera, bygga och installera och till dig som själv ska bygga ett kök eller badrum. I utbildningen kommer vi tydliggöra några av Boverkets byggregler och vägleda dig i processen från planering och utförande till ett färdigt kök och badrum. Nu finns avsnitten Introduktion samt Byggregler i kök. Avsnittet om byggregler i badrum kommer att publiceras senare.

Inloggning till "Byggregler i kök och bad"

Brandskydd i PBL

Sprinkler. Foto: Franz Feldmanis

Här finns flera moduler om hur byggnadstekniskt brandskydd hanteras i olika delar av PBL-processen. Modulerna innehåller övergripande beskrivning av hur brandskydd kommer in i plan- och byggprocessen.

Inloggning till "Brandskydd i PBL"

Buller i PBL

En järnvägsstation med en bussväg utanför. Foto:

I den här webbutbildningen finns flera moduler om hur buller hanteras i olika delar av PBL-processen. Buller i PBL: från översiktsplan till tillsyn ger en dig överblick och vänder sig till alla som arbetar med PBL. Du kan sedan fördjupa dig i de olika modulerna om översiktsplanering, detaljplanering, bygglov, byggprocessen och tillsyn. Modulen Vad är buller? ger grundläggande kunskap om ljud och buller och effekterna på vår hälsa.

Inloggning till "Buller i PBL"

EKS – Boverkets konstruktionsregler

En stålkontruktion. Foto:

Efter den här introduktionen kommer du att känna till vad EKS och eurokoder är, varför de finns och hur de är uppbyggda. Utbildningen tar cirka 25 minuter.

Inloggning till "EKS – Boverkets konstruktionsregler"

Huvudmannaskap och planbestämmelser

Ett villaområde. Foto:

En genomgång av fastighetsrättsliga frågor vid genomförande av detaljplan. Utbildningen tar cirka 20 minuter.

Inloggning till "Huvudmannaskap och planbestämmelser"

Klimatanpassning i planeringen

Översvämning i villaträdgård. Foto: IBL

Här får du svar på vad klimatanpassad planering innebär och hur plan- och bygglagen reglerar. Du får också exempel på åtgärder och arbetssätt kopplade till översiktsplanen och hur du kan reglera åtgärder för klimatanpassning i detaljplan. Utbildningen tar cirka 45 min.

Inloggning till "Klimatanpassning i planeringen"

Planera för handel

Grönsaksföräljning i en stadsdel. Foto:

Här får du kunskap om hur kommunerna med stöd av plan- och bygglagen kan planera för en långsiktigt hållbar handel. Utbildningen tar cirka 30 minuter.

Inloggning till "Planera för handel"

Utformningskrav och tekniska egenskapskrav

En lekplats i et bostadsområde. Foto:

En introduktion i att en byggnad är lämplig för sitt ändamål och tillgänglig enligt PBL. Utbildningen tar cirka 15 minuter.

Inloggning till "Utformningskrav och tekniska egenskapskrav"

Ändring och ombyggnad

Flerbostadshus i en stad. Foto:

Här får du svar på vad ändring och ombyggnad är, vilka krav som kan ställas, vilka delar som berörs av kraven och hur du kan resonera för att fastställa kravnivåerna. Utbildningen tar cirka 40 minuter.

Inloggning till "Ändring och ombyggnad"
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej