PBL Kompetens

Boverkets PBL Kompetens är ett regeringsuppdrag som ska bidra till att skapa en enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen, PBL, i hela landet.

Kompetensinsatserna pågår 2017-2020 och är en förlängning av ett tidigare regeringsuppdrag om kompetensinsatser för PBL, gällande perioden 2014-2016.

Webbutbildningar tas fram med syfte att utbilda och kompetensutveckla yrkesverksamma inom PBL med hjälp av digitala arenor. Nätverk ska vidareutvecklas och vägledningar om hur PBL-systemet bör tillämpas ska kompletteras och fördjupas.

Veta mer

Vill du få samlad information om arbetet med kompetensutveckling inom plan- och bygglagen i Boverkets PBL Kompetens kan du prenumerera på nyhetsbrevet, se "Relaterad information".

Hjälp oss att utveckla innehållet i webbutbildningarna

Boverket fortsätter att utveckla innehållet i webbutbildningarna. Hösten 2017 genomförde Boverket två pilotkurser i PBL för nya detaljplanehandläggare och arbetet är igång med att utveckla webbaserade kurser som blir tillgängliga var som helst och när som helst – enligt plan i slutet av 2018. 

Vi vill gärna veta vad du tycker! Du kan lämna synpunkter genom de enkäter som avslutar varje webbutbildning eller genom att skicka ett e-brev till pblkompetens@boverket.se

I menyn hittar du trailers som ska fungera som intresseväckare för webbutbildningarna samt mer information om de olika aktiviteterna som ingår i kompetenssatsningen. Under reportage hittar du också en intervju med Viveka Zetterberg som är utbildningsansvarig i regeringsuppdraget.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej