Motverka diskriminering av romer på bostadsmarknaden

Tipsa någon om den här sidan.

Boverket har fått i uppdrag att motverka diskriminering av romer på bostadsmarknaden. Uppdraget ska genomföras under åren 2016 till 2018. I arbetet ingår att ta fram utbildningsmaterial tillsammans med ett nätverk med romska representanter, fastighetsägare och hyresvärdar.

Uppdraget är en del av Strategin för romsk inkludering 2012-2032, som regeringen beslutade om år 2012. Det övergripande målet med strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha samma möjligheter i livet som den som inte är rom.

Boverket och nätverket har tagit fram ett webbaserat utbildningsmaterial

I uppdraget ingår att genomföra kunskapshöjande insatser samt att skapa ett nätverk med romska representanter, fastighetsägare och hyresvärdar och att tillsammans med nätverket ta fram ett vägledningsmaterial riktat till fastighetsägare och hyresvärdar. Nätverket beslutade att vägledningsmaterialet ska vara ett webbaserat utbildningsmaterial med lokala romska företrädare som utbildningsledare.

Utbildningarna anordnas lokalt hos både kommunala och privata fastighetsbolag från och med hösten 2017.

Nätverkets medlemmar

Allan Schwartz, romsk representant
Charlotta Östlund, Boplats Göteborg
Domino Kai, romsk representant
Emir Selimi, romsk representant
Jan-Erik Sandh, Botkyrkabyggen
Karin Karlsbro, Fastighetsägarna
Kenny Fredman, Bostadsrätterna
Marcela Kovacsova, romsk representant
Nadja Lindgren, romsk representant
Nina Lundberg, romsk representant
Nurgül Iljas Eminovska, MKB
Roger Kwiatkowski, romsk representant
Sandor Vadja, romsk representant
Sara Rokka, SABO
Therese Berg, Riksbyggen
Tobias Johansson, Förvaltnings AB Framtiden i Göteborg
Tuula Harunen Schwartz, romsk representant

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej