Utbildning för likabehandling av romer på bostadsmarknaden

Boverket har tagit fram en webbaserad utbildning tillsammans med romska representanter och företrädare för bostadsmarknaden. Utbildningen syftar till att öka kunskapen om romers situation på bostadsmarknaden och därigenom motverka diskriminering.

Kostnadsfri utbildning för hyresvärdar och fastighetsägare

Boverket erbjuder kostnadsfritt kommunala och privata företag som har hyresrätter eller bostadsrätter utbildningen om likabehandling av romer på bostadsmarknaden. Det är viktigt att arbeta för att motverka diskriminering av alla utsatta grupper men den här utbildningen fokuserar på romerna, som har en särskilt utsatt situation på bostadsmarknaden. Utbildningen är webbaserad, men genomförs med fördel i grupp. Det är även möjligt att kostnadsfritt beställa utbildningen med romska utbildningsledare, som då håller i utbildningen på plats hos företaget.

Hantering av personuppgifter

Som statlig myndighet registrerar Boverket alla handlingar som kommer in. Du kan läsa mer om allmän handling och hur Boverket hanterar personuppgifter via länken i "Relaterad information".

Regeringens strategi för romsk inkludering

Denna utbildning är ett regeringsuppdrag och en del av regeringens strategi för romsk inkludering åren 2012-2032. För att göra det möjligt för romer att delta på lika villkor som andra på alla områden i det svenska samhället, har regeringen beslutat om en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering under åren 2012–2032. Det övergripande målet med strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha samma möjlighet i livet som den som inte är rom. Bostad är ett av sex områden som pekas ut som viktiga för att förbättra romers levnadsvillkor.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej