Utbildning för likabehandling av romer på bostadsmarknaden

Boverket har på regeringens uppdrag i samarbete med romska representanter och företrädare för bostadsmarknaden tagit fram en ny webbaserad utbildning. Utbildningen heter Likabehandling av romer på bostadsmarknaden.

Utbildningen är ett regeringsuppdrag och en del av regeringens strategi för romsk inkludering åren 2012-2032. Den har arbetats fram i ett nätverk där romska representanter och företrädare för fastighetsägare och hyresvärdar har ingått. Vid utbildningstillfällena som hålls ute på företagen medverkar också romska utbildningsledare för att främja det viktiga sociala mötet mellan romer och majoritetsbefolkningen.

Utbildningen för hyresvärdar och fastighetsägare

Boverket kan nu erbjuda kommunala och privata företag som har hyresrätter och/eller bostadsrätter utbildningen om likabehandling av romer på bostadsmarknaden. Utbildningen syftar till att öka kunskapen om romers situation på bostadsmarknaden och därigenom motverka diskriminering. Det är viktigt att arbeta för att motverka diskriminering av alla utsatta grupper, men den här utbildningen fokuserar på romerna, som har en särskilt utsatt situation på bostadsmarknaden.

Webbaserad utbildning med romska ledare

Utbildningen vänder sig i första hand till anställda vid privata och kommunala bostadsföretag. Utbildningen är webbaserad, men hålls på plats hos företaget med romska utbildningsledare. Utbildningen kan ges för grupper från 5 till 50 personer. Utbildningen är gratis, vilket innebär att Boverket står för utbildningsmaterial och utbildningsledare, men företaget som tar in utbildningen står för lokal samt nödvändig utrustning för att hålla i kursen.

Här kan ditt företag/organisation skicka in en intresseanmälan!

Knapp för anmälan. Illustration: Boverket

Regeringens strategi för romsk inkludering

För att göra det möjligt för romer att delta på lika villkor som andra på alla områden i det svenska samhället, har regeringen beslutat om en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering under åren 2012–2032. Det övergripande målet med strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha samma möjlighet i livet som den som inte är rom. Bostad är ett av sex områden som pekas ut som viktiga för att förbättra romers levnadsvillkor.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej