Motverka diskriminering av romer på bostadsmarknaden

Åren 2016–2018 har Boverket haft ett uppdrag att motverka diskriminering av romer på bostadsmarknaden. Uppdraget är en del av regeringens strategi för romsk inkludering 2012–2032. Det övergripande målet med strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha samma möjligheter i livet som den som inte är rom.

Inom ramen för uppdraget skulle Boverket genomföra en kunskapshöjande insats genom att skapa ett nätverk med romska representanter, fastighetsägare och hyresvärdar och tillsammans med nätverket ta fram ett vägledningsmaterial riktat till fastighetsägare och hyresvärdar. Nätverket beslutade att vägledningsmaterialet skulle vara ett webbaserat utbildningsmaterial med lokala romska företrädare som utbildningsledare. Sedan hösten 2017 anordnas utbildningar lokalt hos både kommunala och privata fastighetsbolag.

Insatsen fortsätter under 2019

I december 2018 fick Boverket ett nytt uppdrag, som innebär att myndigheten kan fortsätta med sin kunskapshöjande insats och genomföra utbildningar även under 2019.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej