Motverka diskriminering av romer på bostadsmarknaden

Boverket har regeringens uppdrag att motverka diskriminering av romer på bostadsmarknaden. Uppdraget ska genomföras under åren 2016 till 2018. I arbetet ingår att ta fram utbildningsmaterial tillsammans med ett nätverk med romska representanter, fastighetsägare och hyresvärdar.

Uppdraget är en del av Strategin för romsk inkludering 2012-2032, som regeringen beslutade om år 2012. Det övergripande målet med strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha samma möjligheter i livet som den som inte är rom.

Boverket och nätverket har tagit fram ett webbaserat utbildningsmaterial

I uppdraget ingår att genomföra kunskapshöjande insatser samt att skapa ett nätverk med romska representanter, fastighetsägare och hyresvärdar och att tillsammans med nätverket ta fram ett vägledningsmaterial riktat till fastighetsägare och hyresvärdar. Nätverket beslutade att vägledningsmaterialet ska vara ett webbaserat utbildningsmaterial med lokala romska företrädare som utbildningsledare.

Utbildningarna anordnas lokalt hos både kommunala och privata fastighetsbolag från och med hösten 2017.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej