På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kartlägga och analysera den praktiska tillämpningen av barnkonventionen

Granskad:

Regeringen uppdrar åt Boverket att kartlägga och analysera den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom myndighetens verksamhet och i kommunernas och länsstyrelsernas arbete med planering enligt plan- och bygglagen och stadsutveckling.

Boverket har fått i uppdrag att kartlägga och analysera den praktiska tillämpningen av Barnkonventionen (Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter) inom myndighetens verksamhet. Boverket ska även kartlägga och analysera den praktiska tillämpningen av kommunernas och länsstyrelsernas arbete med planering enligt plan- och bygglagen (2010:900) och stadsutveckling med anledning av att barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020. I uppdraget ingår att redovisa eventuella behov av stöd till kommunerna och länsstyrelserna.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Barnombudsmannen, Trafikverket. Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges Kommuner och Regioner.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 2 november 2020.

Mer information om uppdraget hittar du via länken i "Relaterad information".

Kontakta oss

Hur arbetar ni med Barnkonventionen i ert arbete med planering enligt plan- och bygglagen och stadsutveckling? Har du tänkt på ett särskilt behov av stöd, för att få in barnperspektivet i arbetet med fysisk planering och stadsutveckling?

I så fall hör gärna av dig till någon av våra projektledare, kontaktuppgifter finns i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen