På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Framtidsverkstad i Malmö den 27 november 2017

Granskad: 

Den tredje och sista framtidsverkstaden ägde rum i Malmö i samverkan med Malmö stad. Malmö stad har under hösten genomfört två workshoppar inom ramen för IVA:s projekt Framtidens goda stad. Syftet har varit att hitta nya, kreativa och genomförbara strategier och förhållningssätt till förtätningen av framtidens Malmö. Denna framtidsverkstad bygger vidare på resultaten från dessa genom att utforska hur digitalisering och ny teknik kan vara oss behjälpliga för att uppnå en hållbar förtätning och hantera många av de intressekonflikter som planeringen idag står inför.

Människor i grupp. Foto: Caroline Stigsdotter
Storgruppdiskussioner under framtidsverkstaden. Foto: Caroline Stigsdotter/Boverket

Diskussionerna i Malmö utgick från de täthetsbegrepp som IVA tagit fram i sin rapport för att lyfta fram att förtätningen måste utgå från fler parametrar än exploateringstal. Under förmiddagen fick deltagarna i gruppen med utgångspunkt i olika täthetsbegrepp diskutera vilka värden som begreppen kan inkludera. Därefter fick deltagarna diskutera hur teknologin kan bidra till att värdena nås.

Specialutformade canvasunderlag, se dokument i "Relaterad information" användes som stöd för diskussionerna. Ett trettiotal personer medverkade från bland annat kommuner, regioner, nationella myndigheter, näringsliv och akademi.

Illustration över digitalisering. Illustration: 10 X Labs/Boverket
Canvas definiera värden och formulera framtidsbild. Illustration: 10 X Labs/Boverket

Under eftermiddagen fick grupperna diskutera hur de skulle agera för att nå den framtidsbild som de formulerat på förmiddagen. Vilka steg behöver tas för att nå framtidsbilden? Det kan handla om vad vi behöver lära på vägen, vad vi behöver testa, andra sätt vi behöver organisera oss, andra kompetenser som behöver komma med i processen etc. Hur följer vi upp att det vi gjort får någon effekt? Diskussionerna varierade beroende på vilket täthetsbegrepp grupperna utgick ifrån och hur framtidsbilden såg ut.

Kurva över Malmös framtidsbild. Illustration: 10 X Labs/Boverket
Illustration: 10 X Labs/Boverket

Följande inspirationsföreläsningar föregick för- och eftermiddagens övningar:

Den tekniska och digitala revolutionen förändrar allt, Sebastian Sjöberg och Fredrik Andrén, 10 X Labs. (Se i "Relaterad information")

Hur teknikutvecklingen och digitaliseringen kan bidra till att bygga en hållbar stad när vi förtätar, Nina Borgström, White
En effektiv och flexibelt användande av byggnader i framtiden, Mattias Höjer, KTH
Sociala utmaningar kopplat till det smarta samhället, Anders Bergmark, Färgfabriken

Nedan presenteras, kopplat till respektive täthetsbegrepp, diskussionerna under för- och eftermiddagen och vad som framkom med utgångspunkt i frågorna:

  • Vilka värden står täthetsbegreppet för?
  • Hur kan teknologin bidra till att nå önskade värden?
  • Hur behöver vi agera för att förverkliga framtidsbilden?
Social täthet
Demokratisk täthet
Kulturell täthet
Blå och grön täthet
Ekonomisk täthet
Innovations- och kunskapstäthet
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen