På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Digitaliseringens möjliga påverkan på rumslig utveckling

Teknikutvecklingen har genom historien utgjort en stark drivkraft för samhällets utveckling och kommer att påverka utformning och användning av markområden, byggd miljö och rumsliga strukturer även i framtiden.

För att lyfta dessa samband har Boverket sedan 2017 bjudit in till diskussioner och workshopar, arrangerat föreläsningar och tagit fram kunskapsunderlag. I rapporten ”Sambanden mellan byggd miljö, teknikutveckling och hållbarhet” diskuteras hur den digitala tekniken kan ge stöd för att utveckla den byggda miljön i en mer hållbar riktning. I rapporten lyfts även exempel på risker som kan finnas med teknikutvecklingen. Målgruppen är i första hand översiktsplanerare och denna rapport ska ses som en introduktion i ämnet för att ge kunskapsstöd och belysa olika perspektiv.

Bild på kugghjul och noder.
Illustration: Pixabay

Under hösten 2018 fick ett antal experter i uppdrag att belysa olika frågeställningar. Slutrapporten innehåller valda delar av dessa promemorior som på denna sida går att ta del av i sin helhet.

Under våren 2020 arbetar vi med att ta fram en populärskrift som ska ge en sammanfattande bild av vårt arbete med att lyfta digitaliseringens möjliga rumsliga påverkan. Med stöd av intervjuer kommer skriften att belysa särskilt relevanta perspektiv på ett konkret och lättillgängligt sätt. Exempel på detta kan vara teknikutvecklingens betydelse för konsumtion och handel, att leva och verka på landsbygden samt analysverktyg för att bättre förstå hur staden används. Populärskriften kommer att finnas tillgänglig på denna sida när den är publicerad.

-

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej