På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ökad trygghet i Viskafors

Granskad:

Polisens trygghetsmätningar visade att majoriteten av Viskafors medborgare kände oro att utsättas för brott. Samtidigt var den faktiska brottsstatistiken och risken att utsättas för brott lägre jämfört med kommungenomsnittet.

Skillnaden mellan upplevd oro och faktisk risk fick Kommundelsnämnden att genomföra ett trygghetsprojekt som syftade till att informera medborgare, inventera genom trygghetsvandringar samt att genomföra trygghetshöjande åtgärder. Syftet var att öka den upplevda tryggheten i Viskafors.

Mål

Målet med projektet var att öka upplevelsen av trygghet för kvinnor och män, samt att efter två års projekttid kunna påvisa att högst fyrtio procent av de tillfrågade medborgarna i Polisens trygghetsmätningar i Viskafors känner otrygghet och oro.

Metod och tillvägagångssätt

Projektet byggde på breda insatser för att kunna påverka upplevelsen av otrygghet. Det anordnades temakvällar som skräddarsyddes efter olika målgrupper. En temakväll med föreläsning av Paolo Roberto anordnades för målgruppen ungdomar och en temakväll med föreläsning av Alice Bah-Kuhnke anordnades för målgruppen tjejer/kvinnor. En minimässa anordnades för äldre med utställare från bl.a. försäkringsbolag, äldreomsorg och räddningstjänst. Trygghetsfrämjande rådet genomförde trygghetsvandringar både i dagsljus och i mörker som senare ledde till belysningsåtgärder längs med utpekat otrygga stråk i Viskafors.

Några ord från projektledare Magnus Bagge:

"I projektets trygghetsvandringar förmedlades ett behov av belysning på en gångstig som förband Viskaforsskolan med Viskaforstorget. Det fanns också ett behov att beskära vegetation på ett antal platser för att öka ljusinsläpp och främja siktförhållandena. Belysningsåtgärderna finansierades av projektet. Genom våra temakvällar ville vi nå flera olika målgrupper för att tala kring inre trygghet. Ingen systematisk utvärdering av projektet är gjord. Däremot har ungdomar förmedlat att de uppskattar den förbättrade belysningen längs med gångstråket mellan skolan och Viskaforstorget."

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

Resultatet har inte förts vidare i en specifik plan, men synsättet finns med i kommunens arbete med samhällsplanering, exempelvis i arbetet med detaljplaner. Både den lokala förankringen och det konkreta förbättringsarbetet i utemiljöer har varit värdefullt. Medborgarna har kunnat se påtagliga resultat. Kommunen vill tipsa andra om att engagera polis och räddningstjänst i större utsträckning i olika projekt eftersom de också har ett förebyggande uppdrag och kan hjälpa till i kommunens proaktiva arbete med exempelvis trygghetsfrågor. Vänta inte tills det skett olyckor och brott.

Boverket anser att projektet har varit lyckat i det avseendet att flera angreppssätt använts för att minska den upplevda otryggheten bland Viskafors medborgare. Både kunskapsuppbyggnad och fysiska åtgärder har genomförts ur ett medborgarperspektiv. Det hade dock varit värdefullt att se huruvida satsningarna förbättrat upplevelsen av trygghet. En utvärdering eller avstämning mot polisens senaste trygghetsmätning hade kunnat visa om projektets uppsatta mål har uppfyllts.

Fakta

Fullständigt projektnamn: Ökad trygghet i Viskafors
Projektägare: Borås stad, Viskafors kommundelsnämnd
Resurser: 200 000 SEK
Kontaktuppgifter (december 2012): magnus.bagge@boras.se

Beviljades medel för strategiska och metodutvecklande åtgärder samt för genomförande av fysiska åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen