På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Belysningsprogram för tryggare miljöer kring sjukhus

Granskad:

Västerbottens läns landsting såg en stor potential i att arbeta med utomhusmiljöer kring de tre sjukhusen i länet, i Umeå, i Skellefteå samt i Lycksele. Sjukhusen är stora besöksmål och arbetsplatser, dygnet runt, där en förhållandevis stor andel av besökarna och personalen är kvinnor. Därför valde Landstinget att fokusera på just denna målgrupps trygghetsupplevelser.

Mål

Det fanns information om att kvinnliga besökare ofta upplevde parkeringarna och entrévägarna till sjukhusen som mörka och otrygga. Målet med projektet blev därför att skapa förutsättningar för att den yttre miljön vid länets tre sjukhus skulle kunna upplevas som trygg av både kvinnor och män.

Metod och tillvägagångssätt

Inledningsvis gjordes en utredning för att kartlägga den befintliga belysningssituationen inom sjukhusområdet inom universitetet (NUS) i Umeå. Därefter gjordes ett övergripande förslag till förbättringsåtgärder som beaktade både estetiska och trygghetsskapande värden ur ett jämställdhetsperspektiv. Det genomfördes flera trygghetsvandringar med både personal och besökare som fick beskriva sina upplevelser av olika miljöer. Inom ramen för projektet användes en stor bredd av kompetens som bestod av bland annat besökare, sjukhuspersonal, polis, fastighetsägare och belysningsexperter med flera.

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

Projektet resulterade i att det togs fram nya generella rutiner, policy- och projekteringsanvisningar som ska beakta trygghets- och jämställdhetsperspektivet också vid framtida förändringar av sjukhusmiljöer. Landstinget och projektledningen tog till sig nya kunskaper som användes för att få till en bättre miljö. Det gjordes åtgärder inom flera olika områden som exempelvis ny belysning, skyltning, växtlighet så att trygghetsupplevelserna av parkeringar och entrévägar förbättrades.

Numera arbetar Landstinget systematiskt med att identifiera brister i den befintliga belysningen, åtgärda bristerna och följa upp dem. Huvudsakligen sker arbetet genom trygghetsvandringar, belysningsanalys som resulterar i åtgärder och uppföljning genom ytterligare trygghetsvandring. Synpunkter från personal och patienter tas också in via intranät och web. Erfarenheterna och den nya kunskaper från trygghetsvandringarna, förmedlas numera till den egna organisationen, konsulter, entreprenörer och driftpersonal. Boverket anser att projektet fallit väl ut och att metoden är mycket användbar, även på andra håll och kring andra sjukhusmiljöer.

Fakta

Fullständigt projektnamn: Trygg väg till sjukhuset
Projektägare: Fastighet, Västerbottens läns landsting. Resurser: 400 000 SEK
Beviljades medel för Strategiska och metodutvecklande åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen