På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Parkstråk blev tryggare i Gottsunda

Granskad:

Fritids- och naturkontoret på Uppsala kommun utvecklade och genomförde ett projekt som innebar en omgestaltning av ett viktigt naturstråk genom centrala Gottsunda. Stadsdelen hade en historik av sociala problem och upplevelsen av otrygghet hade varit ett stort problem i delar av området. Då en stor del av växtligheten var likartad längs ett av stråken var det också bitvis svårt att orientera sig i området. Syftet med projektet var att göra parkstråken i Gottsunda mer tillgängliga genom att göra dem öppnare, ljusare och lättare att hitta i.

Mål

Den övergripande målsättningen var att få parkstråken i Gottsunda att upplevas som mer omhändertagna och trygga så att de i större utsträckning skulle fungera som mötesplatser och arenor för positiva upplevelser.

Metod och tillvägagångssätt

För att kunna åstadkomma tryggare grönstråk gjordes först en inventering och en så kallad sociotopundersökning. Undersökningen innebar att människors vardagliga liv i parker, naturområden och andra offentliga ytor beaktades och redovisades på en karta. Det genomfördes en trygghetsvandring med representanter från hyresgästföreningen, bostadsbolag, nattvandrarna, polisen, kommunen och centrumbolaget. Under hösten 2009 ritades ett förslag till hur stråket skulle kunna omvandlas. Det hölls också möten med de boende i området inför den kommande projekteringen. Åtgärderna, som framför allt bestod av gallring och röjning, genomfördes i huvudsak under vintern och våren 2010. Det planterades nya växter och kommunen såg över belysning, skyltning och möblering av stråket.

Några Kommentarer från projektledare Helena Espmark:

"I projektets inledning var många oroliga inför förändringen och rädda eller till och med arga för att vi skulle skövla naturen. Vi ordnade informationsmöten och lät också några boenderepresentanter gå med oss i stråket och berätta vilka träd de var extra måna om att ha kvar. Inställningen vände till det bättre men först nu när resultatet syns har de riktigt positiva reaktionerna kommit. Det är viktigt med information men det är också viktigt att våga genomföra idéer som man tror på trots människors oro inför förändring. Det som blev så lyckat var kombinationen av "parkifieringen" – att det blev ljusare, öppnare och mer omhändertaget samtidigt som naturens kvaliteter lyftes fram, i kombination med den röda färgen på lyktstolpar, skyltar och möbler som gav stråket identitet och orienterbarhet. Den 18 m långa, röda bänken vid det solbelysta brynet är ett annat uppskattat inslag året runt. Där sitter gamla och unga, män och kvinnor, skidåkare och rollatoranvändare sida vid sida"

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

Kommunen anger att många av deltagarna i undersökningen, framförallt kvinnor, framfört att de kände sig tryggare och använde stråken mer för promenader efter omvandlingen. Kommunen har också fått flera spontana erkännanden från boende som uppskattar det som gjorts och säger att de använder stråken dagligen nu, sedan omvandlingen. Kommunen har fortsatt att arbeta med trygghets- och jämställdhetsfrågorna och stråket har blivit känt och tillgängligt för fler. Det är numera lätt att orientera sig i området med hjälp av ny ljussättning och nya röda lyktstolpar.

Boverket anser att projektet varit både intressant och lyckat. Kommunen har gjort en bra uppföljning av projektet i form av en trygghetsvandring (under vintertid) efter genomförandet då reaktionerna varit genomgående positiva.

Fakta

Fullständigt projektnamn: Ett parkstråk i Gottsunda, förslag till omvandling av natur till park
Projektägare: Uppsala kommun, Fritids- och naturkontoret i samarbete med flera aktörer
Resurser: 500 000 SEK
Kontaktuppgifter (januari 2013): Helena Espmark, helena.espmark@uppsala.se
Beviljades medel för fysiska, strategiska samt metodutvecklande åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen