På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Jarla Bankes bro i nytt ljus av trygghetsvandring

Granskad:

Upplands Väsby kommun genomförde ett utredningsprojekt för att på sikt kunna förbättra miljön i och kring en gångbro över den barriärskapande järnvägen.

Bron, som utgör en viktig länk mellan kommunens östra och västra delar, hade tidigare upplevts som otrygg under kvällar och nätter. Framför allt undvek kvinnor att använda bron under dygnets mörka timmar. Konsekvensen blev långa omvägar vilket kommunen ville åtgärda genom det här projektet. Syftet med projektet var att utreda exakt varför och på vilket sätt bron upplevdes som otrygg för att därefter kunna avhjälpa problemet genom fysiska åtgärder.

Mål

Den övergripande målsättningen med projektet var att öka tryggheten och jämställdheten i kommunen genom att förbättra tillgängligheten till det offentliga rummet i anslutning till Jarla Bankes bro i centrala Väsby.

Metod och tillvägagångssätt

Inom ramen för projektet gjordes en inventering, en analys och en trygghetsvandring. Därefter tog en extern konsult fram ett förslag till konkreta förbättringar av bron. Det togs också fram en förslagsskiss som skulle ligga till grund för projekteringen så att upprustningen av bron inom kort skulle kunna påbörjas.

Några ord från projektledare Nils Odén:

"En åtgärd av det slag vi genomfört är mycket positiv för tryggheten, främst efter mörkrets inbrott, men för att åstadkomma en optimal förbättring borde den slutna brons väggar göras avsevärt mer transparenta."

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

Sedan projektet färdigställdes har det gjorts vissa fysiska åtgärder av bron. Det har bland annat tillförts ny- och kraftigt utökad belysning av gångbron. Bron har också målats om i ljusa färger med inslag av dekorationsmålning. Dessa åtgärder har bemötts mycket positivt av allmänheten. Kommunen säger sig löpande göra trygghetsvandringar i olika delar av kommunen men resultatet av dessa eller någon utvärdering av dessa har Boverket tyvärr fått del av.

Fakta

Fullständigt projektnamn: Bankes bro i nytt ljus
Projektägare: Upplands Väsby kommun i samarbete med Nyréns Arkitektkontor
Resurser: 108 250 SEK
Kontaktuppgifter (hösten 2012): Nils Odén tel. 08 - 590 974 03, nils.oden@upplandsvasby.se
Beviljades medel för strategiska och metodutvecklande åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen