På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ny ljudkuliss gav trevligare tunnelmiljö!

Granskad:

I Umeå valde kommunen att göra flera olika förbättringsinsatser parallellt för att på bred front öka tryggheten ur ett jämställdhetsperspektiv. Kommunen gjorde bland annat en fördjupning av sitt programarbete i samband med en ombyggnation av en mer än hundra meter lång tunnelpassage vid Umeå centralstation.

Kommunen gjorde också metodutvecklande insatser och genomförde konkreta förbättringsåtgärder av den fysiska miljön.

Mål

Det övergripande målet med projekten har varit att på bred front och på ett effektivt sätt arbeta med trygghetsfrågor i den fysiska planeringen ur ett jämställdhetsperspektiv.

Metod och tillvägagångssätt

Kommunen beviljades medel för att skapa ett pilotfall för hur de skulle arbeta med att stärka tryggheten ur ett jämställdhetsperspektiv i tunnelmiljöer fram över. De använde jämställdhetsintegrering som en metod genom projekten och samtliga aktörer uppmanades att omsätta tankarna i praktiken. Den fysiska delen av projektet har fokuserat på förbättringsåtgärder i form av ljus- och ljuddesign, användningen av genomtänkta material samt genomtänkt gestaltning av tunneltak och väggar på kommunens tunnlar. Under två veckor genomfördes ett experiment då en gång- och cykeltunnel ljudsattes med olika naturljud. Före och efter åtgärden intervjuades ca 400 personer om sina respektive känslor av upplevd trygghet i och kring den aktuella passagen.

Några ord från projektledare Helene Brewer:

(...) "Vi ser inte att ljudet hade några signifikanta effekter på trygghetskänslan. Däremot var många positiva till själva naturljuden. Tunneln uppfattades som ljusare och mindre trång." (...)

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

Sedan tunneln byggts om har den blivit bredare och ljusare. Ombyggnationen har också resulterat i en bättre överblickbarhet. Även om ljudet inte verkade påverka tryggheten i tunneln vid experimentet har det upplevts som en väldigt positiv överraskning av passerande människor.

Boverket anser att projekten varit lyckade samt att kommunen arbetat på ett mycket kreativt sätt. Efter det att projektet avslutats har andra städer också kunnat ta del av kommunens erfarenheter. Boverket välkomnar kommunens breda ansats och det goda samarbetet mellan vitt skilda aktörer (Umeå universitet, Banverket, Jernhusen med flera).

fakta

Fullständiga projektnamn: "Umeå C fördjupat programarbete och studie" samt "Fysiska åtgärder i passage/tunnelmiljön Umeå C"
Projektägare: Umeå kommun i samarbete med flera andra aktörer (Umeå universitet, Banverket, Jernhusen med flera)
Resurser: 556 034 SEK (del 1) samt 549 037 SEK (del 2)

Beviljades medel för strategiska, metodutvecklande samt fysiska åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen