På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Trygg gångtunnel utan klotter i Granängsringen

Granskad:

I Tyresö fanns det tidigare problem med klotter och skadegörelse i en del gångtunnlar och därför valde kommunen att starta ett konstprojekt som samtidigt skulle verka brottsförebyggande.

Två personer befinner sig vid ett hus ovanför en backe i ett bostadsområde. Foto:
Foto: Linda Wikman

Tyresö kommun valde att tillsammans med boende arbeta med trygghet- och jämställdhetsfrågor för att förbättra en viss gångtunnel i anslutning till området Granängsringen och samtidigt även omgestalta landskapet kring tunneln. Projektet ingick som en del i ett mer övergripande projekt som handlade om både arkitektur och vandalisering.

Mål

Det övergripande målet med projektet var att öka tryggheten i området, framförallt för kvinnor. Kommunen ville också aktivt främja en positiv utveckling med fokus på bortglömda områden.

Metod och tillvägagångssätt

Initialt lades fokus på en utvald gångtunnel mellan en skola och ett intilliggande bostadsområde. Det fanns uppgifter om att tunneln upplevdes som en otrygg plats som framför allt undveks av kvinnliga brukare. Kommunen hade en uttalad önskan om att projektarbetet skulle ske i samarbete med berörda ungdomar och fritidsledare. Inledningsvis bjöd kommunen in till kunskapshöjande seminarier och workshops på Nyboda Fritidsgård. Workshoparna vände sig till barn (om utformning) och till ungdomar (om byggprocessen) i området.

Väggkonst i tunnel. Foto:
Foto: Linda Wikman

En viktig del av projektet var att visa ungdomarna hur de själva kunde påverka sin utemiljö samt att engagera både flickor och pojkar i arbetet med åtgärderna i tunneln. Det utfördes konkreta förbättringsarbeten på plats i ett par tunnlar (se folder i pdf-format). Under arbetets gång framkom att barn och ungdomar ville ha mer färg och mönster på tunnelns väggar, samtidigt som de var väl medvetna om att klotter var otillåtet.

Över 120 barn och ungdomar i åldern 12-16 år deltog i utsmyckningsarbetet. Allt arbete dokumenterades och förevisades på en fotoutställning i områdets elva tvättstugor. Informationen om satsningen spreds på olika sätt, bland annat genom projektets hemsida.

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

Kommunen säger sig har fått överväldigande positiv respons på projektet, av kvinnor och män samt från flickor och pojkar i olika åldrar. Att aktivt ha fått delta i utformningen av en offentlig miljö har visat sig vara oerhört uppskattat bland deltagarna i projektet. Ungdomarna har fått lära sig hur de kan påverka sin omgivning vilket är viktigt ur demokratisk synvinkel. De har också fått lära sig mer om de skadliga effekterna av sprayfärg, både på betong och på miljö. Projektet har följts upp genom enkäter och intervjuer. Efter att projektet färdigställts har det visat sig att skadegörelsen på tunnlarna varit i stort sett obefintlig. År 2011 vann det här projektet den svenska uttagningen till den internationella tävlingen ECPA som står för European Crime Prevention Award (se länk till artikel).

Handavtryck som väggkonst i en tunnel. Foto:
Foto: Linda Wikman

Boverket ställer sig positiv till det genomförda projektet och anser att det är bra att kommunen kopplat det här konkreta projektet till det mera övergripande projektet om arkitektur och vandalisering. Att involvera barn och unga i den här typen av projekt är mycket lämpligt och är oftast mycket givande för de inblandade. Dessutom gör brukarmedverkan att risken för klotter och skadegörelse brukar bli mindre, vilket ju också är fallet i Tyresö. Kommunen skulle kunna utvärdera och följa upp hur tunneln används om ytterligare några år och då "återvinna" upplägget till de frågor som ställts i enkäter och intervjuer.

Fakta

Fullständigt projektnamn: Ung Tunnel
Projektägare: Tyresö kommun och Sara Saxton Chrinos.
Resurser: 180 000 SEK
Kontaktuppgifter (november 2016): Sara Saxton Chirinos, 076-248 97 82, Sara@dm9.se
Beviljades medel för fysiska åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen