På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tryggare snyggare tunnlar för gång- och cykeltrafik

Granskad:

I Täby kommun finns ett 50-tal tunnlar för gång- och cykeltrafik som bildar viktiga och trafiksäkra passager under vägar och järnvägsspår. Tunnlarna sammanbinder grönområden och underlättar framkomligheten för såväl barn och vuxna.

Tunnel vid Åvagymnasiet i Täby.
Tunnel med konst, vid Åvagymnasiet i Täby. Sandra Högberg

Tidigare kunde ibland tunnlarna upplevas som obehagliga av en del personer och då särskilt av kvinnor och under dygnets mörka timmar.

En del av tunnlarna hade vandaliserats regelbundet och en del boende uppgav att det uppehöll sig personer i tunnlarna vilka ökade känslan av otrygghet. Därför valde kommunen att skapa ett projekt för att komma till rätta med problemen.

Mål

Målet var att skapa en lägesbild och därefter göra en prioritering över vilka insatser som behövde göras för att skapa tryggare och snyggare tunnlar.

Metod och tillvägagångssätt

Kommunen tog fram en tunnelstrategi för gång- och cykeltunnlar där medborgarna gavs möjlighet till inflytande på flera olika sätt. Flera fokusgrupper bildades och dessa kom med en mängd olika analyser och förslag till vilka åtgärder som skulle kunna förbättra miljön i och omkring olika tunnlar. I fokusgrupperna kom barn och ungdomar som vuxna till tals. Kommunen delade ut enkäter till förbipasserande vid en av tunnlarna för att få ökat inflytande från allmänheten och det fanns också möjligheter att besvara frågor om tunnlarna, trygghet och jämställdhet via kommunens hemsida.

Tunnel med konst, vid Åvagymnasiet i Täby.
Tunnel med konst, vid Åvagymnasiet i Täby. Sandra Högberg

Efter dialogen med allmänheten och olika berörda parter målades några av tunnlarna om med klotterbeständig färg. Belysning byttes också ut och förbättrades i och omkring en del tunnlar. Elever som gick i en skola fick skapa konstverk som sattes upp i närliggande tunnlar. De åtgärdade tunnlarna "certifierades" och kommunen satte därefter upp en plakett i anslutning varje aktuell tunnel.

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

Projektet har gett goda effekter och kommunen har arbetat vidare utifrån sin tunnelstrategi. Flera av kommunens centrala gång- cykeltunnlar har förbättrats och konstverken som exempelvis gjordes av Åvagymnasiets elever har till huvudsakligen undgått vandalisering, vilket är ett tecken på att åtgärderna varit välkomna och att tunnlarna förvaltats väl.

Boverket anser att Täby kommun gjort en tydlig analys av trygghets- och jämställdhetsproblemen i centrum och att kommunen i samband med det här projektet beaktat flera olika åldersgruppers upplevelser. Boverket vill uppmuntra kommunen att fortsätta sitt tvärsektoriella arbete även i kommande planprocesser och vid fysiska förbättringsarbeten. Kommunen har på ett konkret sätt möjliggjort för sponsorer ett bidra till upprustning och drift av andra tunnlar som behöver åtgärdas. Detta tyder på ett intressant nytänkande och som helhet anser Boverket att projektet, tunnelstrategin tillsammans med de fysiska åtgärderna inneburit en positiv utveckling ur både trygghets- och jämställdhetssynpunkt.

Fakta

Fullständigt projektnamn: Tryggare snyggare tunnlar
Projektägare: Täby kommun; Trygg i Täby och Stadsbyggnadskontoret
Resurser: 115 000 SEK
Kontaktuppgifter (oktober 2012): Bo Hammerin; bo.hammerin@taby.se, tel 08-55 55 90 00)
Beviljades medel för kombination av strategiska, metodutvecklande samt fysiska åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen