På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nacksta blev ett tryggare bostadsområde

Granskad:

I området Nacksta som ligger i Sundsvall har fastighetsföretaget Mitthem AB genomfört en mängd åtgärder för att stärka tryggheten ur ett jämställdhetsperspektiv. De har arbetat aktivt för att stärka trygghetskänslan hos de boende med inriktning på barn, kvinnor och i synnerhet tjejer.

Mål

Mitthem har som övergripande mål att skapa ett tryggt och säkert boende för alla sina boende.

Metod och tillvägagångssätt

För att få veta vad hyresgästerna tyckte om sitt bostadsområde och upplevelsen av trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv gjordes en kundundersökning som skickades ut till de boende på Nackstavägen. För att öka svarsfrekvensen åkte företagets personal också ut och besökte hyresgästerna i det aktuella området. Undersökningen översattes dessutom till flera olika språk för att nå så många som möjligt. De inkomna svaren lades sedan till grund för det fortsatta arbetet med boende- och trygghetsfrågor i området. De som svarade fick uppge om de var män eller kvinnor och en intressant skillnad som kunde utläsas var att männen över lag var nöjda med tvättstugor, maskiner, tvättider och de tyckte att området var tryggt och säkert medan kvinnorna inte var alls lika nöjda med tvättstugor, maskiner och tvättider. Kvinnorna upplevde dessutom området som mera otryggt än männen. Under projektets gång utbildade företaget de boende i hur man tvättar och sköter om en tvättstuga samt anställde tillfälligt en tvättstugevärdinna under 6 månader. Genom denna åtgärd hoppades företaget nå en bättre genusbalans så att männen också lättare skulle kunna genomföra tidigare så kallade "kvinnogöromål".

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

Efter dialogen med de boende flyttade fastighetsägaren upp tvättstugorna från källarlokalerna upp till ljusa, fräscha tvättstugor i markplan. För att öka trygghetsupplevelsen i källarutrymmena och minska risken för att obehöriga skulle uppehålla sig i källarutrymmena har företaget infört ett passersystem. Företaget och också ljussatt mörka och skymda utrymmen som tidigare upplevts som ogästvänliga. Företaget har också skapat mötesställen i området vilket i sig skapar trygghet och minskar behovet av att sitta i trapphus, källare och på dylika allmänna platser. Företaget har också arbetat vidare med att zonindela den fysiska miljön så att varje trapphus blir en halvprivat zon. Förvaringsutrymmen för cyklar har försetts med samma passersystem som allmänna utrymmen i källarna

Boverket anser att företaget arbetat föredömligt eftersom de arbetat på bred front, tagit till sig av de boendes synpunkter samt vågat göra konkreta fysiska åtgärder. Det skulle vara intressant att göra en uppföljning och se hur området upplevs några år efter det att insatserna gjordes.

Fakta

Fullständigt projektnamn: Ett tryggt och säkert Övre Nacksta
Projektägare: Mitthem AB i Sundsvall
Resurser: 650 000 SEK
Kontaktuppgifter (juli 2013): info@mitthem.se

Beviljades medel för en kombination av metodutvecklande, strategiska och fysiska åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen