På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ett program för tryggare boende

Granskad:

Under lång tid har det funnits en diskussion om trygghet och otrygghet i samhället som främst har handlat om vad polisen kunde göra för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Inom ramen för det här projektet samverkade flera aktörer och näringslivet ansågs ha en avgörande roll genom exempelvis byggandet av tryggare bostadsområden och bostäder. Stiftelsen Tryggare Sverige och JM AB valde att samarbeta kring kunskapsinhämtning och vid framtagandet av ett så kallat Trygghetsprogram.

Mål

Det övergripande målet var att ge en "ökad trygghet för alla!" och målet med just det här projektet var att göra en inspirerande sammanställning av forskning om brottsförebyggande bebyggelseplanering och trygghetsskapande arbete i bostadsområde i form av en rapport samt att ta fram ett Trygghetsprogram med fokus på JM AB:s bostadsområden.

Metod och tillvägagångssätt

Tryggare Sverige och JM AB tog tillsammans fram en rapport för att beskriva dagens kunskapsläge. Rapporten redogjorde för den forskning som bedrivits på olika håll under de senaste decennierna. Det anordnades också en spridningskonferens i oktober 2010 med namnet "Trygghet i boende – om förutsättningarna för att bygga trygga bostäder och bostadsområden". Det togs också fram ett konkret program som skulle hjälpa JM AB att säkerställa byggandet och utvecklandet av trygga och säkra bostadsområden. Trygghetsprogrammet innehåller konkreta åtgärder som ska beaktas under byggprocessen och omfattar bland annat förvärv av mark, planarbete samt produktion och försäljning av bostäder.

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

Trygghetsprogrammet har implementerats i JM:s verksamhetssystem. Stiftelsen Tryggare Sverige har sedan projektet avslutades arbetat vidare på olika sätt, exempelvis med kunskapsspridning. Tryggare Sverige gör bedömningen att kunskapsläget är detsamma som för några år sedan även om det genomförts många olika slags trygghetsskapande projekt, både inom och utanför ramen för det här regeringsuppdraget.

Boverket anser att det funnits en bra helhetssyn i projektet, i alla fall avseende dess trygghetsaspekter.

Fakta

Fullständigt projektnamn: Trygghet i boende
Projektägare: Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret
Resurser: 300 000 SEK
Kontaktuppgifter (december 2012): Mikael Åslund på JM AB
Beviljades medel för strategiska och metodutvecklande åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen