På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ung och trygg hyresgäst i Fornhöjden

Granskad:

Telge Bostäder AB och Hyresgästföreningen i Södertälje/Nykvarn hade uppmärksammat att det fanns väldigt lite information om ungas upplevelser av trygghet och jämställdhet i området Fornhöjden.

För att skapa bättre förståelse för de ungas upplevelser av närmiljön valde de två aktörerna att gemensamt skapa ett projekt som syftade till att, på ett metodiskt sätt, arbeta fram och analysera de platser som unga tjejer (och killar) upplevde som otrygga respektive trygga.

Mål

Målet med projektet var att öka kunskapen kring framför allt tonårstjejers upplevelser av trygghet och otrygghet i de områden där de bor och vistas.

Metod och tillvägagångssätt

Inledningsvis fanns det inte så mycket kunskap om trygghetsupplevelser ur ett tonårsperspektiv och därför startades fokusgrupper i tre bostadsområden med speciellt fokus på tonårsflickor. Det genomfördes trygghetsvandringar en gång i månaden som låg till grund för workshops med fokusgrupperna. Under workshopen diskuterade grupperna trygga och otrygga platser i området. Platserna markerades därefter på en karta. De förslag som framkom fokuserade oftast på ljussättning och att skapa fler mötesplatser och aktiviteter för flickor.

En fokusgrupp med flickor från en lokal fritidsgård bildades och det arrangerades tjejkvällar i samverkan mellan fritidsgården och Röda Korset. Under mötena diskuterades olika teman, bland annat flickors och pojkars förhållningssätt till varandra, begränsningar för flickors aktiviteter i området och bakomliggande orsaker till dessa. Projektet presenterades under trygghetsdagen i Södertälje, där Hyresgästföreningen, Ungdomsrådet i Fornhöjden och Telge Bostäder deltog.

Effekter, framtida arbete och Boverkets kommentarer till projektet

Resultatet från aktiviteterna sammanställdes i en handlingsplan 2011 som därefter aktivt förankrats inom samverkansplanen mellan Telge Bostäder och Hyresgästföreningen. I handlingsplanen anges bland annat att tjejgruppen, som drivs av Fritidsgården och Röda Korset, ska kunna fortsätta sin lokala verksamhet med stöd från Hyresgästföreningen. En av projektets effekter är att flickor som genom fokusgruppen eller på annat sätt varit involverade i projektet har fått inspiration att satsa vidare och göra sin röst hörd gällande bostadsområdet/stadsdelens utveckling.

Boverket anser att projektet varit framgångsrikt ur ett trygghets- och jämställdhetsperspektiv men också ur ett långsiktigt demokratiskt perspektiv. De tonårstjejer som deltog i fokusgrupperna säger sig uppleva att de vågar säga ifrån mer nu än innan projektet startade. Samma tjejer kommer antagligen därmed också att våga vara mera aktiva medborgare i samband med framtida planprocesser, och göra sina stämmor hörda i större utsträckning än om projektet inte genomförts.

Fakta

Fullständigt projektnamn: Handlingsplan 2011 för ung hyresgäst i Södertälje
Projektägare: Telge Bostäder AB och Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn i samarbete med Ungdomsråd Fornhöjden och Fornbacka fritidsgård
Resurser: 57 486 SEK
Kontaktuppgifter (januari 2012): Mats Sjöberg, mats.sjoberg@telge.se och Ifeta Ahmic, ifeta.ahmic@hyresgastforeningen.se
Fick medel för strategiska och metodutvecklande åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen