På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Gårdsbelysning i Märsta skapar trygghet

Granskad:

Genom bostadsområdet går en allmän gång- och cykelväg som förbinder stadsdelen med centrum och i mitten av området finns en park som används av allmänheten. Det hade framkommit att en del av platserna längs stråket upplevdes som otrygga, framför allt på grund av bristande belysning. Därför valde bostadsrättsföreningen att skapa ett projekt som syftade till att skapa en optimal belysning av vissa prioriterade delar av bostadsområdet.

Mål

Målet med insatsen var att skapa ökad trygghet, framför allt utifrån ett kvinnligt perspektiv.

Metod och tillvägagångssätt

Bostadsrättsföreningens styrelse arrangerade rundvandringar i området för att först identifiera vilka platser som upplevdes som otrygga. Vandringarna utfördes tillsammans med kvinnliga boende, en ljusarkitekt samt en ljusplanerare. Polisen bidrog med underlagsmaterial. Det gjordes provbelysning i området och efter denna togs beslut om vilken armatur som slutgiltigt skulle väljas, och hur belysningen skulle placeras för att nå bästa trygghetsskapande effekt. Projektet utvärderades i samarbete med de boende och styrelsen delgav de boende resultaten genom informationsblad och möten.

Några ord från projektledaren Anders Fällmar

"Vi upplevde verkligen ett mervärde, genom Boverkets medverkan. Antalet ljuskällor ökade och effekten av belysningarna blev bättre och gjorde att våra boende kände sig tryggare, samtidigt minskade vi energiförbrukningen vilket är bra för miljön."

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

Bostadsrättsföreningen uppger att upplevelsen av trygghet blivit bättre sedan belysningsåtgärderna utfördes. Även ur miljösynpunkt har åtgärderna gett positiva resultat eftersom energiförbrukningen minskat. Boverket anser att sådana här små, lokala projekt kan leda till en avsevärd förbättring av trygghetsupplevelser för enskilda män, kvinnor, flickor och pojkar. Bostadsrättsföreningen skulle kunna utreda de mer långsiktiga effekterna av belysningsåtgärderna genom att exempelvis arrangera en uppföljande rundvandring där de som tidigare deltagit i trygghetsvandringarna särskilt bjuds in.

 

Fakta

Fullständigt projektnamn: Gårdsbelysning
Projektägare: HSB:s bostadsrättsförening Tallen, Märsta, Sigtuna kommun
Resurser: 180 000 SEK
Kontaktuppgifter (2012): Anders Fällmar, e-post: tallen1@telia.com
Beviljades medel för fysiska åtgärder.

 

 

 

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen