På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Belysningsplan för Norrköpings kommun

Granskad:

I Norrköpings kommun valde tekniska kontoret att initiera ett projekt för att skapa bättre trygghetsupplevelser genom att upprätta en belysningsplan för kommunen.

Mål

Målet med projektet var att ta fram ett underlag och redskap för att skapa en trygg, attraktiv och hållbar stadsmiljö. Belysningsplanen syftade till att ge grundläggande kunskaper om ljus och belysning i offentliga miljöer utomhus.

Metod och tillvägagångssätt

Kommunen inledde arbetet med att ta fram en belysningsplan genom att det gjordes trygghetsvandringar i särskilt utsatta områden och på platser i Norrköping. Kommunen anlitade konsulter för en del av arbetet och det genomfördes trygghetsmätningar där allmänheten fick tycka till liksom under trygghetsvandringarna. Vandringarna skedde i ett samarbete mellan kommunens tekniska kontor och polisen. Trygghetsvandringarna resulterade i att ett antal platser kunde identifieras. När platserna identifierats kunde en prioritering av åtgärder göras. En del åtgärder var konkreta och enkla att åtgärda vilket gjordes ganska snart efter att projektet påbörjats. En del åtgärder krävde ett mer strategiskt arbete och dessa kom att behandlas i en belysningsplan för kommunen.

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

Arbetet med att ta fram en belysningsplan ses av kommunen som väl investerade timmar. Belysningsplanen ska ses som ett levande dokument som bör uppdateras regelbundet eftersom det utvecklas nya armaturer och nya rön hela tiden förändrar hur belysningen ska planeras.

I planen behandlas en stor bredd av ämnesområden som är relevanta för att kunna skapa trygga utomhusmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Exempelvis förklaras belysningsbegrepp, jämställdhetsaspekter och trygghetsfrågor på ett pedagogiskt sätt vilket varit till stor hjälp för dem som arbetar med de tjänstemän som arbetar inom den tekniska förvaltningen. Kommunen följer planen och använder den som ett internt arbetsdokument vid nybyggnation. I linje med vad belysningsplanen föreskriver byts bristfälliga armaturer ut mot nya armaturer efter hand som möjlighet ges. Energiförbrukningen har minskat där nya armaturer satts upp. På några platser har belysningen också förstärkts enligt belysningsplanens rekommendationer.

Boverket ser positivt på projektet och arbetet med att ta fram och använda belysningsplanen som ett levande dokument. Det skulle vara intressant att göra en uppföljning med nya trygghetsmätningar om några år. Belysningsplanen finns tyvärr inte tillgänglig på kommunens hemsida vilket är lite olyckligt eftersom kunskapen inte når andra aktörer än de kommunala tjänstemännen som skulle kunna engageras i arbetet för att få en god helhetsupplevelse av offentliga platser och utomhusmiljöer.

Fakta

Fullständigt projektnamn: Belysningsplan för Norrköpings kommun
Projektägare: Norrköpings kommun, Tekniska kontoret
Resurser: 322 000 SEK
Kontaktuppgifter (2012): Paul Lundmark, paul.lundmark@norrkoping.se, Tekn. kontoret avseende belysning tel. 011-15 00 00
Beviljades medel för strategiska och metodutvecklande åtgärder.
Relaterat material: Läs mer om andra belysningsplaner.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen