På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

I Lycksele skapas trygghet och jämställdhet med hjälp av trygghetsvandringar

Granskad:

Lycksele kommun valde att med hjälp av översiktsplan och andra kommunala strategiska dokument vidta åtgärder för att förbättra olika platser i staden. Fokus lades på stadens närnatur och kulturmiljöer för att dessa skulle kunna upplevas som mer trygga platser ur ett jämställdhetsperspektiv.

Mål

Målet med projektet var att skapa tryggare närnatur ur ett jämställdhetsperspektiv.

Metod och tillvägagångssätt

Kommunen beslutade att skapa ett projekt för att öka kunskapen om trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv för att uppnå en tryggare närnatur. Projektet samordnades med processen Jämnare kommun vilket låg i linje med Lycksele kommunens inriktningsmål om jämställdhet. Det skapades en politisk styrgrupp vilket bestod av samma medlemmar som i styrgruppen för "Jämnare kommun". Projektledaren planerade tillsammans med en arbetsgrupp hur arbetet skulle läggas upp vilket utmynnade i tre åtgärdsområden. Projektmålet för "Åtgärd 1" var att minst tjugo kommunalanställda/politiker skulle delta i utbildning och workshop om jämställdhet i planeringen med fokus på parker och närnatur. "Åtgärd 2" omfattade målet att samtliga utpekade naturområden skulle kartläggas och analyseras med avseende på trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv. Inventeringen skedde bland annat i form av trygghetsvandringar där både kommunalanställda, och närboende arbetade tillsammans med kommunekolog och parkchef. Den tredje åtgärden bestod av att göra faktiska förbättringar av belysningspunkter. Kommunen anlitade då också konsulter för att kunna göra vissa insatser.

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

Efter det att projektet färdigställts har kommunen fått positiv respons på den åtgärdade belysningen. Kommunen bedömer att alla delmål för de tre åtgärderna uppnåtts. Kommunen har alltsedan projektet påbörjades fortsatt att använda trygghetsvandringar som metod för att åtgärda andra platser, både vid ombyggnationer och vid upprustning av olika grönområden.

Boverket anser att projektet genomförts på ett strukturerat, pedagogiskt och föredömligt sätt. Det vore intressant att göra en uppföljning av projektet om några år och då fråga dem som deltagit vid trygghetsvandringarna om hur de upplever områdena efter exempelvis fem till tio år.

Fakta

Fullständigt projektnamn: Tryggare närnatur
Projektägare: Lycksele kommun, Kommunekologen i samarbete med olika andra kommunala representanter och aktuella fastighetsägare.
Resurser: 400 000 SEK
Beviljades medel för fysiska samt strategiska och metodutvecklande åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen