På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Leksand - promenadstig

Granskad:

Kultur- och fritidsförvaltningen, Leksands kommun ville öka tillgängligheten och försköna en promenadstig mellan Leksands folkhögskola och centrum. Konstintresserade personer med olika funktionsnedsättningar och yrkesverksamma kvinnliga och manliga konstnärer skulle gemensamt utforma promenadstigen.

Mål

Målet var att öka tillgängligheten och upplevelsen av trygghet för dem som rörde sig i ett stråk mellan folkhögskolan på Åkerön och centrala Leksand. Tanken var också att överbygga broar mellan olika människor och att skapa en ny metod för kreativitet och konstnärlig utsmyckning av det offentliga rummet.

Metod och tillvägagångssätt

Inom ramen för projektet Se Människan gjordes flera trygghetshöjande insatser ur ett jämställdhetsperspektiv. Bland annat genomfördes ett pilotprojekt där konstintresserade personer med olika funktionsnedsättningar tillsammans med konstnärer hittade nya spännande uttryck och språk för ett verk, en konstpaus och upplevelser i naturen med tillgänglighet för alla. Projektets arbetssätt var av stort regionalt intresse och därför spreds den pedagogiska metoden genom workshops och konferenser i berörda organisationer.

Eftersom den största delen av sökanden till Folkhögskolan var kvinnliga studenter (ca 70 %) valde kommunen att särskilt beakta dessas upplevelser av stråket mellan Folkhögskolan och centrum. Efter dialog med denna målgrupp fick promenadstigen ny ljussättning.

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

För att förbättra tillgängligheten ytterligare har sly röjts bort och stigen har öppnats upp. Hinder har tagits bort och vilplan har iordningsställts där höjdskillnaden är stor. Stigen har dessutom anpassats för personer med nedsatt synförmåga genom att en rand av annat mineral och annan färg lagts som dess kant.

Boverket anser att projektet varit framgångsrikt och välkomnar Leksands kommuns breda angreppssätt att arbeta med tillgänglighets- och trygghetsfrågor ur ett jämställdhetsperspektiv.

fakta

Fullständigt projektnamn: Se människan
Projektägare: Leksands kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen
Resurser: 285 000 SEK
Beviljades medel för strategiska, metodutveckande och fysiska åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen