På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Smart koppling mellan trygghet, gestaltning och kulturhistoria ur ett jämställdhetsperspektiv

Granskad:

Teknik och servicekontoret i Laholms kommun genomförde ett projekt för att rusta upp em del av Våxtorp centrum som tidigare hade upplevts som mörk, trist och otrygg. Genom projektet skapades en ny trivsam plats som samtidigt levandegör traktens kulturhistoriska värden.

Mål

Målet med projektet var att genom att genomföra en konkret åtgärd av den fysiska miljön skapa en tryggare och trevligare centrummiljö ur ett jämställdhetsperspektiv.

Metod och tillvägagångssätt

Det fanns tidigare ett problem med att invånarna i Våxtorp inte kände sig trygga och helt bekväma då de rörde sig i ett delområde i centrala Våxtorp där det förekom en del så kallad street-racing. Gående personer upplevde också obehag eftersom området var mörkt, trist och öde. Kommunen valde därför att först göra en kartläggning som skulle ligga till grund för fysiska åtgärder. Teknik och servicekontoret tog in synpunkter från boende och förde en aktiv dialog med Våxtorps byalag för att därefter kunna åtgärda platsen ur ett jämställdhetsperspektiv. I projektet användes de kommunala tjänstemännens kompetens tillsammans med boendes lokalkunskaper. I vissa delar av projektet användes också extern kompetens som bestod i entreprenörer för stöd och utveckling av tätortens offentliga miljöer. Vid gestaltningen av platsen och dess markbeläggning valdes ett mönster med anknytning till traktens kulturhistoria värden.

Projektet var ett av kommunens steg i rätt riktning mot att erbjuda kvalité i rekreation och trygga och tillgängliga miljöer för såväl män som kvinnor som flickor och pojkar efter mörkrets infall.

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

Projektet och jämställdhetssatsningen resulterade i att såväl män som kvinnor samt pojkar och flickor fått mer lika villkor för att vistas i Våxtorps offentliga miljöer under dagtid såväl som under dygnets mörka timmar.

Kommunens undersökande metodarbete har möjliggjort en aktiv medborgardialog som lett till ett faktiskt inflytande för de boende. Metoden har också möjliggjort en god gestaltning som beaktar trygghets- och jämställdhetsvärden samtidigt som kulturhistoriska värden kan beaktas. Markteglet på platsen har nämligen lagts i ett mönster som hyllar den lokala stickningstraditionen genom mönstret "Binge". Traktens kvinnor livnärde sig under krigstiden på att sälja stickade kläder med just detta mönster.

Boverket anser att projektet varit mycket lyckat. Metoden att använda den lokala stickningstraditionen vid gestaltningen av platsen är lågmäld men smart eftersom den levandegör kulturhistoriska värden. Greppet är nytänkande och borgar för en långsiktigt och väl förankrad miljö för dagens och morgondagens Våxtorpsbor.

Fakta

Fullständigt projektnamn: Tätortsåtgärd Våxtorp
Projektägare: Laholms kommun, Servicenämnden samt Teknik och servicekontoret
Resurser: 90 000 SEK
Kontaktuppgifter (juli 2013): Erland Björkman, tel: 0430-15403, erland.bjorkman@laholm.se, samt projektledare: Kristina Alfengård, kristina.alfengard@laholm.se

Beviljades medel för fysiska åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen