På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hur ska fastighetspersonalen förhålla sig när man ser våld i hemmet?

Granskad:

Gotlands kommun har tillsammans med det allmännyttiga bostadsbolaget GotlandsHem genomfört ett projekt som fokuserade på att adressera våld i nära relationer. Fastighetspersonalen utbildades i ämnet trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv samt att "Våga fråga!" som också blev arbetsnamnet för projektet.

Mål

Projektet har syftat till att ge fastighetsvärdar ökad kunskap om våld i nära relationer och hur det påverkar boendemiljön. Detta för att genom tidiga insatser kunna stärka tryggheten i boendemiljön (från lägenhet till utomhusmiljö, trapphus och allmänna miljöer). Projektet har även haft målet att utveckla metoden för trygghetsvandringar, för att därigenom ta in kunskap om hur våld mot kvinnor och barn i hemmet påverkar tryggheten i den yttre miljön.

Metod och tillvägagångssätt

Genom projektet utbildades fastighetsvärdar i frågan om hur mäns våld mot kvinnor och barn påverkar boendemiljön samt hur tidiga insatser kan stärka tryggheten ur ett jämställdhetsperspektiv och bidra till en mer attraktiv boendemiljö. På utbildningen deltog fastighetspersonal, kvartersvärdar, företagets administrativa personal och ledningsgrupp samt underleverantörer, målerier osv. Då deltog också representanter från Hyresgästföreningen. Ett förväntat resultat av projektet har varit att fastighetsvärdarnas ökade kunskaper ska vara del av ett pågående utvecklingsarbete som innebär att gå från "störningsjour" till "trygghetsjour".

Under Almedalsveckan genomfördes ett kunskapshöjande seminarium och en trygghetsvandring. Seminariet planerades i samarbete med flera länsstyrelser för att samla in och sprida erfarenheter om goda exempel från hela landet. Seminariet avslutades med ett panelsamtal med titeln "Hur kan vi planera ett tryggt samhälle?". Vid trygghetsvandringen studerades både den fysiska och sociala miljön.

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

Sammanlagt har 86 personer deltagit i den här utbildningssatsningen om mäns våld mot kvinnor. En effekt av "hur ska fastighetspersonalen förhålla sig när man ser våld i hemmet?" är att handläggningstiderna har förkortats genom att kvartersvärdar och hyresgäster mera direkt rapporterar in störningar och misstankar om trygghetsproblem till en trygghetshandläggare som då kan göra snabba insatser och koppla samman socialtjänst, polis och berörda myndigheter på ett smidigt sätt.

Boverket konstaterar att projektet, genom ett förebyggande arbete mot våld i hemmet, ligger helt i linje med det nationella jämställdhetsmålet och dess delmål om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det skulle vara intressant att göra en uppföljning av projektet om några år för att studera de mer långsiktiga effekterna av insatserna.

Fakta

Fullständigt projektnamn: Hur ska fastighetspersonalen förhålla sig när man ser våld i hemmet?
Projektägare: Gotlands kommun i samverkan med det allmännyttiga bostadsbolaget GotlandsHem med flera
Resurser: 120 000 SEK
Kontaktuppgifter (augusti 2013): Håkan Jonsson hakan.jonsson@gotland.se och Christer Stoltz christer.stoltz@gotland.se

Beviljades medel för strategiska och metodutvecklande åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen