På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Trygghetsvandring ur ett jämställdhetsperspektiv

Granskad:

Tryggare och Mänskligare Göteborg ville vidareutveckla metodiken för trygghetsvandringar. I sitt projekt integrerade de metoden med ett jämställdhetsperspektiv. Konceptet testades i två stadsdelar i Göteborg och resultatet sammanställdes i två manualer, en för organisatören och en för deltagaren.

Projektet syftade till att vidareutveckla verktyget med jämställdhet, dialog och återkoppling.

Mål

Målet med projektet var att formulera den första nationella manualen för arbete med trygghetsvandringar. Målet var också att vidareutveckla den befintliga metoden med fokus på jämställdhet.

Metod och tillvägagångssätt

Sedan början av 2000-talet har Göteborgs stad och Tryggare och mänskligare Göteborg arbetat fram manualer för sina trygghetsvandringar. I det här projektet sammanställdes kommunens erfarenheter och kunskap tillsammans med kompetens från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som också deltog och berikade arbetet. Tillsammans formulerade man en trygghetsvandringsmetod som syftade till ökad jämställdhet, dialog och uppföljning. Konceptet testades i två stadsdelar i Göteborg. Erfarenheterna från vandringarna och från arbetsgruppen sammanställdes i två manualer. Manualen "Trygghetsvandring - en vägledning" vänder sig till organisatören av trygghetsvandringen. Den innehåller rekommenderad mötesstruktur, frågor att ta upp vid möten, viktiga saker att tänka på, tillvägagångssätt vid inbjudan av deltagare mm samt en avslutande fördjupningsdel kring jämställdhet och individers skilda förutsättningar i det offentliga rummet. Manualen "Trygghetsvandring – tankar på vägen" är ett stöd för den som deltar vid trygghetsvandringarna. I skriften ges deltagaren vägledning i saker att lägga märke till i olika fysiska miljöer, exempelvis på parkeringar, vid hållplatser, i bostadsområden etc.

Några ord från projektledare Gerd-Cruse Sondén och Mia Andersson-Ek:

"Även om metoden kan innebära mycket jobb för organisatörerna så har den stora fördelar som ett grundligt verktyg för medborgardialog, för deliberativ demokrati, när det handlar om stadsutvecklingsfrågor. En av de största fördelarna är att metoden skapar en arena för att mötas och samtala om allt från väldigt konkreta och avgränsade till stora och komplexa frågor. Att befinna sig i invånarnas vardagsmiljö såväl inspirerar till praktiska lösningar som hjälper till att utjämna maktförhållanden mellan tjänstemän och boende. Vi hoppas att manualerna skall användas fullt ut och så grundligt som de är avsedda för. Trygghetsvandringar är så mycket mer än ett sätt att arbeta med trygghet kopplat till plats, de även kan fungera som ett verktyg för dialog med invånare i frågor om t ex stadsomvandling, demokrati och folkhälsa. Metoden kan användas för att arbeta med stora och komplexa frågor."

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

Efter att projektet avslutats har de färdiga manualerna spridits både digitalt och analogt inom Göteborgs stad men också runt om i landet. Trygghetsvandringar har blivit en populär metod och söker man ordet "Trygghetsvandring" på internet fås över 70 000 träffar. Då och då hör folk av sig från olika delar av landet för att få tips från kommunen. Tryggare och mänskligare Göteborg har fortsatt arbetet och har förnyat rutiner för hur trygghetsvandringar kan genomföras lokalt i Göteborgs Stad. Erfarenheterna från arbetet visar att det är viktigt att verkligen lägga tid på att försöka sprida inbjudningar om trygghetsvandringar så brett som möjligt - via föreningar, mötesplatser, verksamheter och kontaktpersoner. Det borgar också för att få en så heterogen blandning av deltagare som möjligt. Kommunen vill också uppmana andra att tänka utanför gränserna för vad metoden kan användas till. Kanske kan den användas som starten på ett större dialogarbete kring ett utvecklingsområde eller fungera som ett sätt för att stödja personer som inte är vana att röra sig ute och för att uppmuntra olika målgrupper till egna aktiviteter i det offentliga rummet.

Boverket är mycket nöjda med projektet, ur lokalt hänseende och samtidigt att arbetet lett till inspiration och ett stort engagemang runt om i landet. Projektet har också lett till märkbara positiva resultat där metoden använts. Manualerna bidrar på ett pedagogiskt och lättfångat sätt till ökad kunskap – såväl för deltagare som för organisatörer. Det är välgörande att två olika manualer skapats utifrån vilka roller personerna har i samband med ett genomförande av trygghetsvandringar. Det är också glädjande att arbetet med manualerna fortsatt efter det att projektet avslutats samt att de nya idéerna kommer att genomsyra de rutiner som Göteborgs Stad arbetar efter framöver.

Fakta

Fullständigt projektnamn: Trygghetsvandring ur ett jämställdhetsperspektiv
Projektägare: Göteborgs stad, Tryggare och mänskligare Göteborg
Resurser: 375 000 SEK
Beviljades medel för strategiska och metodutvecklande åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen