På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Trygghetscykling ur ett jämställdhetsperspektiv

Granskad:

Tryggare och Mänskligare Göteborg ville ta fram en ny metod för trygghetscykling. Projektet byggde på kommunens tidigare erfarenheter av trygghetsvandringar. En uttalad ambition i projektet var att metoden skulle formuleras utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Syftet var att på sikt bidra till ökad användning av cykel genom att göra staden tryggare och mer tillgänglig för den typen av färdmedel.

Mål

Målet med projektet var att utarbeta metod och en manual för trygghetscyklingar ur ett jämställdhetsperspektiv.

Metod och tillvägagångssätt

Inom ramen för projektet genomfördes trygghetscyklingar med olika grupper vid två tillfällen i en serie av tre träffar. Metoden utgick ifrån de erfarenheter som skaffats i arbetet med trygghetsvandringar. I projektet studerades hur undersökning och utvärdering av fysiska miljöer fungerar vid förflyttning med cykel istället för att röra sig till fots.

Erfarenheterna från arbetet med trygghetscykling, vandringar samt från arbetsgruppen sammanställdes i två manualer. Manualen "Trygghetsvandring - en vägledning" vänder sig till organisatören av trygghetsvandringen. Den innehåller rekommenderad mötesstruktur, frågor att ta upp vid möten, viktiga saker att tänka på, tillvägagångssätt vid inbjudan av deltagare mm samt en avslutande fördjupningsdel kring jämställdhet och individers skilda förutsättningar i det offentliga rummet. Manualen "Trygghetsvandring – tankar på vägen" är ett stöd för den som deltar vid trygghetsvandringarna. I skriften ges deltagaren vägledning i saker att lägga märke till i olika fysiska miljöer, exempelvis på parkeringar, vid hållplatser, i bostadsområden etc.

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

En slutsats från projektet blev att grupperna av cyklister behövde vara mindre vid cyklingen än då förflyttningarna sker till fots. En fördel med cyklingen var att ett större geografiskt område kunde täckas in. Resultatet sammanställdes i en manual för trygghetscyklingar som finns tillgänglig på nätet.

Boverket anser att projektet varit bra då det satt fokus på frågan om stadens möjlighet att erbjuda trygga och säkra miljöer även för cyklister. Det vore bra med en separat metodhandbok för trygghetscykling eftersom deltagarens upplevelse av det fysiska rummet misstänks skilja alltför mycket för att trygghetsvandringsmanualen ska kunna vara applicerbar fullt ut. Exempelvis bör rörelsehastigheten påverka hur vi tar in intryck längs med vägen. Projektet kan dock sägas ha haft en god ansats då det syftat till att främja långsiktigt hållbar utformning av våra städer. Bättre villkor för cyklisterna leder till ökad användning av cykeln och ett mindre bilberoende i våra stadsmiljöer.

Fakta

Fullständigt projektnamn: Trygghetscykling
Projektägare: Göteborgs stad, Tryggare och mänskligare Göteborg
Resurser: 385 000 SEK
Beviljades medel för strategiska och metodutvecklande åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen