På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Inventering och analys av utemiljö vid parkeringsanläggningar

Granskad:

Göteborgs Stads Parkering AB utvecklade i samarbete med Landskapsgruppen AB ett nytt analysverktyg för att kartlägga kritiska faktorer för trygghetsupplevelsen i och omkring parkeringsanläggningar.

Projektet syftade till att identifiera otrygghetsfaktorer som om de avhjälps kan skapa tryggare och mer jämställda trafikmiljöer. Även fysiska åtgärder genomfördes utifrån det framtagna analysmaterialet.

Mål

Projektets mål var att skapa verktyg för att konkret ta hänsyn till trygghets- och jämställdhetsfrågor vid fysisk planering av parkeringsmiljöer.

Metod och tillvägagångssätt

Projektet startade med litteraturstudier och inventering av olika parkeringsanläggningar i Göteborgs stad, både utifrån planeringsunderlag och genom undersökningar i fält. Inventeringen ledde fram till sammanfattade prioriterade faktorer för trygghetsupplevelsen, såsom ljusförhållanden, överblickbarhet och orienterbarhet. Faktorerna strukturerades i en checklista och i en värderos. Materialet är särskilt användbart i prioriteringen av utsatta parkeringsanläggningar och som ett verktyg för att definiera olika behov av åtgärder.

Några kommentarer från projektledaren Jonas Nilsson:

"Vi har testat verktyget på ett antal parkeringsanläggningar och har funnit att materialet är användbart. Verktyget har förenklat vår prioritering bland ärenden och vi kan enklare bedöma vilka åtgärder som ger bäst resultat för trygghetsupplevelsen. Projektet har även haft effekten att kunskapen har ökat bland oss tjänstemän, t.ex. har vi fått förståelse för skillnaden mellan begreppen "säkerhet" och "trygghet". Samtidigt har projektet berikat våra processer med ett jämställdhetsperspektiv. Tidigare har den aspekten inte funnits med i våra kundundersökningar. I nästa mätning får vi statistik uppdelad på kön så att vi tydligare kan se skillnader och/eller likheter i upplevelsen mellan kvinnor och män när det gäller våra parkeringsmiljöer. Projektet ledde även fram till genomförandet av fysiska åtgärder, bl.a. i parkeringshuset på Skånegatan och på Lagerströmsplatsen." (...)

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

Effekterna av satsningen har på ett tillfredsställande sätt mynnat ut i en fortsättning som främjar samarbetet mellan olika förvaltningar på kommunen. Projektet har resulterat i ett användbart instrument för värdering och åtgärdsbedömning av otrygga trafikmiljöer. Göteborg Stads Parkering AB har på ett bra sätt spridit erfarenheter och kunskap, både via konferenser och via tidningsartiklar.

Boverket anser att projektets genomförande lett till goda resultat och välkomnar projektägarens att vilja samarbeta över de administrativa gränserna, vilket är en förutsättning för att skapa trygga och jämställda stadsmiljöer.

Fakta

Fullständigt projektnamn: Inventering och analys av utemiljö vid parkeringsanläggningar
Projektägare: Göteborg Stads Parkerings AB
Resurser: 250 000 SEK
Kontaktuppgifter (december 2012): Jonas Nilsson, jonas.nilsson@p-bolaget.goteborg.se

Beviljades medel för metodutvecklande och strategiska åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen