På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Intersektionellt kunskapsbyggande - genus som utgångspunkt i ett planprojekt

Granskad:

Park- och naturförvaltningen på Göteborgs stad ville med utgångspunkt i upprustningen av Eriksbo park föra samtal och diskussion kring genusfrågor. Projektet syftade till att bidra med jämställdhetsperspektiv i förnyelsen av parken men också att utveckla den egna förvaltningens arbete med jämställdhet och trygghet.

Projektet mynnade ut i Genusleken, en kortlek tänkt som stöd för designdiskussioner där trygghet och jämställdhet står i fokus.

Mål

Projektets mål var att hitta nya sätt att kommunicera kring jämställdhet och trygghet i parkplaneringssammanhang. Målet var också att implementera ett jämställdhetsperspektiv i parkens utformning.

Metod och tillvägagångssätt

Inledningsvis fördes dialog med Eriksboskolans elever där tre klasser fick kartlägga parkmiljön. Samtal fördes även med Eriksbo parkförening. I projektet träffades en rad olika kompetenser på genom tvärsektoriella workshops. Vid workshop-tillfällena deltog bland annat parkintendent, biolog, naturpedagog, landskapsarkitekt, etnolog, representanter från stadsdelsförvaltningen och det allmännyttiga bostadsbolaget. I diskussionerna upptäcktes det att det var lättare att diskutera genus, jämställdhet och trygghet i stadsutvecklingssammanhang utifrån ett bildmaterial. Som hjälpmedel användes därför referensbilder från deltagarna själva. Dessa sorterades under olika teman. Resultatet blev "Genusleken", ett kortspel som stöd i designdiskussioner.

Kommentarer från projektledaren Liv Sonntag:

"I våra diskussioner hade vi svårt att nå fram till varandra utan underlagsmaterial. Vi fyllde ord och begrepp med olika innebörd. Därför började vi diskutera utifrån olika referensbilder som deltagarna tog med till workshoptillfällena. Vi kom fram till att det i designprocesser ofta behövs något standardiserat, framförallt i diskussioner som rör mjuka frågor. Vi beslutade oss för att försöka skapa det verktyg vi själva saknade. Resultatet blev Genusleken. Viktigt att tänka på att diskussionerna som förs måste implementeras i den verksamhet eller det projekt man driver. Annars blir det bara ett löst verktyg som inte berikar arbetet. En risk med verktyget är att bilderna sätter ramar och kan styra diskussionen. Men används det med ett öppet sinne kan det vara ett bra sätt att kommunicera komplexa frågor." (...)

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

Metoden och Genusleken används i förvaltningens fortsatta arbete, exempelvis vid en del samrådsmöten och vid workshops om specifika områden.

Boverket anser att projektet har mynnat ut i ett intressant strategiskt dialogverktyg som kan underlätta kommunikationen kring jämställdhet och design. Det är lite synd att den del av projektet som syftade till att skapa mer jämställd utformning av Eriksboparken uteblev. Då "Tryggt och jämnt"-projektet genomfördes parallellt med EU-projektet fanns möjligheter att arbeta fram Genusleken samordnat med ett verkligt parkutformningsprojekt. Samarbete över projektgränserna hade kunnat berika de båda processerna.

Fakta

Fullständigt projektnamn: Intersektionellt kunskapande – genus som utgångspunkt i ett planprojekt
Projektägare: Göteborgs stad, Park- och naturförvaltningen
Resurser: 150 000 SEK
Beviljades medel för strategiska och metodutvecklande åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen