På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Botrygg Bygg i Göteborg blev upplysta

Granskad:

Botrygg Bygg Göteborg AB ville närmare undersöka hur de bosatta kvinnorna upplevde området Kyrkbyn 126:1 ur trygghetssynpunkt. För att fånga in synpunkter valde man att genomföra en enkätstudie. Syftet var att förbättra boendemiljön och att öka trygghetskänslan hos de boende.

Mål

Projektets målsättning var att få en samlad bild av kvinnornas perspektiv på trygghetsupplevelser i bostadsområdet. Målet var att kunna genomföra fysiska åtgärder mot bakgrund av materialet i syfte att förbättra boendemiljön, öka trivseln och trygghetskänslan.

Metod och tillvägagångssätt

Undersökningen utformats som en enkel enkätstudie där deltagarna fick markera om de var 100 procent trygga i området. Om de inte kände sig helt trygga fick de skriftligen precisera vad som upplevs som otryggt. Samtliga av de kvinnliga hyresgästerna tillfrågades i studien. Resultatet visade generellt på en stor spridning av vad som skapade otrygghet i bostadsområdet. Flera anpassningar i utomhusmiljön skedde med utgångspunkt i kvinnornas synpunkter. Exempelvis byttes ett bullerplank ut till transparenta moduler.

Några ord från projektledare Joachim Arcari:

"I och med vår undersökning hör hyresgästerna av sig mer frekvent jämfört med våra andra bostadsområden. Vi följer upp de som hör av sig så att de kan känna sig tryggare. Oftast önskas mer belysning eller att vi ska stänga våra cykelförråd. Det ökade engagemanget ser vi som ett resultat av projektet eftersom vi där visade att vi fäster stor vikt vid trivsel och trygghet."

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

Effekten av projektet är fastighetsföretaget fått en ökad förståelse för kvinnors perspektiv av fysiska miljöer. Synpunkterna har gjort att företagets personal börjat se på områdena med andra ögon. Av enkätstudien framkom exempelvis att en del kvinnor ville ha snabbare automatiska dörrstängare, vilket tydde på att de inte kände sig trygga trots att de var inne i trapphusen. En del var oroliga inför "hörnen" runt miljörum och förrådsutrymmen. Där har företaget förbättrat belysningen.

Boverket anser att fastighetsföretaget har tagit till sig kvinnornas perspektiv på ett bra sätt och att de genomförda åtgärderna står i god relation till vad de boende tyckte. Enkätens utformning skulle kunna utvecklas i ett framtida arbete så att den språkligt anpassades till målgruppen i större utsträckning. Det är glädjande att lärdomarna från projektet förts vidare och att kunskaperna påverkar utformningen vid nybyggnation. Det hade varit intressant att se huruvida de genomförda åtgärderna fått kvinnorna att verkligen känna sig tryggare.

Projektbeskrivning

Fullständigt projektnamn: Kyrkbyn 126:1, Örebrogatan, Göteborg
Projektägare: Botrygg AB Göteborg
Resurser: 35 593 SEK
Beviljades medel för strategiska och metodutvecklande åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen