På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Botkyrka kommun satsade på utbildning i trygghet

Granskad:

Botkyrka kommun har valt att satsa på flera parallella projekt för att stärka tryggheten ur ett jämställdhetsperspektiv. I det här projektet arbetade kommunen aktivt med jämställdhetsintegrering i trygghetsarbetet genom att utveckla både arbetsverktyg och höja kunskapsnivån i kommunen med fokus på planeringsprocessen. Genom projektet påbörjades ett arbete med att säkerställa att trygghet och jämställdhet också i framtiden ska vara ett fokusområde i det ordinarie planarbetet.

Mål

Målsättningen med det här projektet var att höja nivån av kunskap och kompetens hos kommunens politiker och tjänstemän inom områdena trygghet och jämställdhet med fokus på kommunens fysiska planering.

Metod och tillvägagångssätt

Projektet innebar en kompetenshöjning där kommunen arrangerade en grundutbildning för tjänstemän, politiker och andra intressenter som kommunen samarbetade med. Kursen genomfördes av en särskild projektgrupp som arbetade aktivt med det här projektet samtidigt som gruppdeltagarna på olika sätt hade kopplingar och insyn i parallella projekt som också syftade till att öka tryggheten ur ett jämställdhetsperspektiv.

Det hölls föreläsningar om exempelvis belysning och genusfrågor inom ramen för den två halvdagar långa utbildningen. Kursdeltagarna fick därefter möjlighet att konkret använda sina nyvunna kunskaper vid en workshop om två aktuella områden: Hallunda centrum och bostadsområdet Tuna. I workshopen fick deltagarna samtidigt möjlighet att utbyta erfarenheter utifrån sina respektive expertisområden.

Några kommentarer från projektledaren Beyron Ahxner

"Skulle vi få chansen till en ny större satsning på kompetensutveckling så har vi ett bra koncept att utgå ifrån. Arbetet har påverkat att jag som trygghetssamordnare (BRÅ-samordnare) har mera kunskap jämställdhet i samhällsplaneringen. Kursen har öppnat fler "dörrar" för samverkan i trygghet och brottsförebyggande frågor, lättare att idag att få kontakt med olika slags tjänstemän inom samhällsbyggnadsförvaltningen."

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

Boverket anser att Botkyrka kommun har arbetat på bred front med flera parallella projekt som tillsammans bidragit till en ökad trygghet och jämställdhet i kommunen. Flera av de projektansvariga hade också insyn i andra besläktade projekt vilket lett till ett gott samarbete inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Botkyrka kommun har genom sina olika slags insatser visat på en god förståelse för problematiken och utmaningarna kring trygghetsupplevelser ur ett jämställdhetsperspektiv.

Fakta

Fullständigt projektnamn: Grundutbildning i trygghet och jämställdhet med fokus på planeringsprocessen
Projektägare: Botkyrka kommun; Samhällsbyggnadsförvaltningen
Resurser: 150 000 SEK
Beviljades medel för strategiska och metodutvecklande åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen