På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Albyparken i Botkyrka fick bättre belysning

Granskad:

Albyparken hade varit en mycket välanvänd park som utgjorde en viktig grönyta i centrala Alby. Parken hade använts för olika slags aktiviteter, lek och spel men hade också fungerat som en viktig passage och länk mellan olika målpunkter.

Person som står på en rund mosaikplatta.
Mosaikkonst i Albyparken. Anna Persson

Trots att parkområdet hade använts av många så var belysningen undermålig vilket påverkade trygghetsupplevelsen under dygnets mörka timmar. Det hade framkommit att det till största delen var kvinnor och tjejer som upplevde området som otryggt. Därför valde Botkyrka kommun att arbeta aktivt med just denna målgrupps upplevelser vid upprustningen av parken.

Mål

Målet var att öka tryggheten och jämställdheten i Albyparken och därmed samtidigt tillgängligheten till både park och omgivande målpunkter som exempelvis bibliotek, skola och fritidsgård.

Metod och tillvägagångssätt

Albyparken i Botkyrka.
Albyparken i Botkyrka. Anna Persson

Kommunen använde sig av en belysningskonsult som tillsammans med en fokusgrupp, bestående av tjejer och kvinnor från Alby, bestämde hur den nya belysningen skulle placeras. Det gick ut en öppen inbjudan till alla tjejer och kvinnor i Alby och ett tiotal medverkade vid det konkreta provbelysningsarbetet.

Det arrangerades en workshop på kommunhuset då gruppen diskuterade provbelysningen och deltagarna fick arbeta med egna belysningsplaner. Det gjordes en folkräkning i december 2009 för att se vilka rörelsemönster som fanns i området. Tanken var sedan att kommunen skulle göra om mätningen vid samma tidpunkt på året men efter det att den nya belysningen i området hade monterats.

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

Bänk med belysning i Albyparken.
Bänk med belysning i Albyparken, Botkyrka. Anna Persson

Fokusgruppen har varit väldigt engagerad både i det här projektet och i angränsande projekt vilket kommunen anser har bidragit till de goda resultaten. Flera av de projektansvariga hade också insyn i andra besläktade projekt vilket lett till ett gott samarbete inom Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Boverket anser att det genomförts flera relevanta projekt i och i anslutning till Albyparken med fokus på både trygghet och jämställdhet. Boverket konstaterar att det funnits en god helhetssyn som gjort att området faktiskt blivit mer tillgängligt för unga och äldre som vistas i området. Att Botkyrka kommun har valt att arbeta på så här bred front, med flera trygghets- och jämställdhetsprojekt, anser Boverket har gett goda resultat.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen