På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Trygghetsarbete i Älvkarleby kommun

Granskad:

I Skutskär och området Hårsta genomförde bostadsföretaget AB Älvkarlebyhus ett projekt som syftade till att öka kunskapen om jämställdhet och planering. Projektet och kunskapen skulle också konkret användas vid projektering av ett gångstråk mellan ett resecentrum och centrum. Även gångstigarna inom området skulle samtidigt ses över.

Mål

Det övergripande målet med projektet var att öka tryggheten för såväl hyresgäster som besökare. Konkret ville företaget skapa bättre gångstråk med god sikt utan gömställen samt förbättra belysningen för att kunna skapa trygghet för såväl hyresgäster som besökare.

Metod och tillvägagångssätt

Företaget anlitade en projektledare från branschorganisationen SABO som tillsammans med företagets personal skulle arbeta för att öka kunskapen om trygghet och jämställdhet. Det hölls en föreläsning om genusperspektiv och erfarenheter från tidigare trygghetsvandringar som gjorts i Göteborg. Föreläsningen riktade sig framför allt till dem som konkret skulle komma att arbeta med området Hårsta. Bland åhörarna fanns företagets personal men också andra kommunanställda och externa arkitekter och landskapsarkitekter. Inspirerade av föreläsningen genomfördes två trygghetsvandringar, en i dagsljus och en i mörker. Vid vandringarna deltog både representanter från Älvkarlebyhus och hyresgästerna. Vandringarna gick bra och den information som framkom användes sedan som underlag till de arkitektskisser som togs fram för hur Hårsta, och framför allt för stråket mellan resecentrum och centrum skulle förbättras. Det gjordes också en belysningsutredning med fokus på trygghet. Hyresgästernas synpunkter dokumenterades vid projektets början och dessa skulle sedan jämföras med sina synpunkter.

Effekter och Boverkets kommentarer till projektet

AB Älvkarlebyhus har gjort bedömningen att åtgärderna bidragit till en tryggare utemiljö främst för kvinnor att vitas i. Även män bedöms ha fått en bättre trygghetskänsla.

Boverket anser att AB Älvkarlebyhus haft en god ansats i sitt sätt att arbeta med trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv inom ramen för det här projektet. Boverket efterlyser dock mer information om hur hyresgästernas upplevelser förbättrats efter det att projektet och åtgärderna genomförts.

Fakta

Fullständigt projektnamn: Förnyelse Hårsta
Projektägare: AB Älvkarlebyhus
Resurser: 200 000 SEK
Kontaktuppgifter (Augusti 2012): Pontus Donnerstål, pontus.donnerstal@alvkarlebyhus.se
Beviljades medel för metodutvecklande och strategiska åtgärder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen