På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Genomförda projekt inom Tryggt och jämnt

Granskad:

En del platser i våra städer upplevs som otrygga, framför allt av kvinnor. År 2008 började en riktad satsning för att främja tryggheten. Här hittar du metoder, verktyg och inspiration från de projekt som genomförts.

Boverket fick tillsammans  med länsstyrelserna ett särskilt uppdrag att genomföra ett utvecklingsprojekt för att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Bakgrunden till uppdraget var regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Uppdraget var kopplat till kvinnors och mäns upplevelser av trygghet i sina närmiljöer, och arbetet bestod av fyra huvuddelar:

  • Kunskapsuppbyggnad
  • Metodutveckling
  • Regionala seminarier
  • Stöd till kommunala insatser och andra projekt

Inom satsningen Tryggt och jämnt fördelades 34 miljoner kronor ut till projekt för att öka tryggheten och jämställdheten i stadsmiljöer i hela landet. 127 projekt genomfördes av kommuner, landsting med flera. Du kan läsa om 50 av dem under Hitta projekt i menyn.

Stöd kunde ges till strategiska och metodutvecklande åtgärder, fysiska åtgärder eller en kombination av dessa.

Strategiska åtgärder kunde innefatta att ta fram olika policydokument, anordna föreläsningar i ämnet eller att bygga upp kunskap på annat sätt.

Metodutvecklande åtgärder kunde vara att ta fram metoder för att hantera trygghets- och jämställdhetsfrågor i översiktsplan, detaljplan eller i riktlinjer för bostadsförsörjningen. Det kunde också innebära att ta fram planeringsunderlag i form av analyser med särskild inriktning på temat trygghet och jämställdhet.

När det gäller fysiska åtgärder har stöd delats ut till sådana faktiska åtgärder inom ramen för den fysiska planeringen som har lett till att tryggheten i stads- och tätortsmiljöer har stärkts ur ett jämställdhetsperspektiv. Exempel på sådana åtgärder är ljussättning, förbättringar i tunnlar och röjningar i vegetationen.

År 2011 fick Boverket ytterligare ett uppdrag att utvärdera effekterna av stöden till kommunala insatser och andra projekt. I uppdraget ingick också att sprida erfarenheterna från den tidigare satsningen.

Några slutsatser från utvärderingen:

  • Flera verksamheter angav att de skulle inte ha jobbat med trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv i samma utsträckning om inte stödet hade funnits,
  • att arbetet blivit prioriterat, synliggjort och förankrat hos ledningen,
  • mer än 50 procent av projekten har genomfört trygghetsvandringar,
  • en betydande medborgardialog har skett i projekten,
  • projekten har gett bonuseffekter, med fortsatt samverkan mellan olika aktörer efter projekttiden,
  • de fysiska åtgärderna hade en betoning på trygghet på bekostnad på jämställdhetsperspektivet.

Det finns projektbeskrivningar, verktyg, filmer, böcker och annat inspirationsmaterial i menyn under Hitta projekt och Material om projektet. Se till exempel vägledningen för att integrera jämställdhet i planeringen, och vägledningen för trygghetsvandringar.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen