På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Samhällsplanering för näringslivsutveckling

Mellan 2013 och 2015 pågick Boverkets och Tillväxtverkets program "Samhällsplanering för näringslivets utveckling". Syftet var att utveckla arbetssätt som stärker det regionala och lokala tillväxtarbetet. Pilotprojekt runt om i landet med olika inriktningar testade metoder och initiera konkreta samarbeten där fysisk planering och näringslivsutveckling interagerade med varandra.

Hur den fysiska miljön planeras och utformas blir allt viktigare för företagens konkurrenskraft. Där det finns tillgång till effektiva transporter och attraktiva boendemiljöer finns också goda möjligheter för företag att utvecklas.

Programmet fokuserar på att:

  • Genomföra ett program för stärkt lokalt och regionalt samspel mellan fysisk planering och näringslivsutveckling
  • Främja en förbättrad samordning och samspel mellan de fysiska planeringsfrågorna och arbetet för näringslivsutveckling
  • Ge deltagande aktörer möjlighet till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och metodutveckling
  • Erbjuda en dialogarena för fysiska planerare och näringslivsutvecklare

Tillväxt kräver planering

– En antologi om samverkan i den fysiska planeringen

Under parollen "Tillväxt kräver planering" har Boverket och Tillväxtverket tillsammans tagit fram en antologi om samverkan inom fysisk planering. I boken presenteras åtta pilotprojekt där kommuner och regioner testat metoder för samverkan mellan olika aktörer, beslutsnivåer och kompetensområden.

För att sätta utmaningarna i ett större sammanhang tar antologin också upp planerarens förändrade roll, näringslivets syn på en framgångsrik planprocess och hur den sociala hållbarheten kan öka genom medskapande medborgardialog. Dessutom ges konkreta inblickar i hur kommunala samverkansprocesser med privata stadsbyggnadsaktörer kan se ut i praktiken.

Se "Relaterad information" för att ladda ner antologin "Tillväxt kräver planering" som pdf-fil eller beställa den tryckta boken.

Regionala dialogseminarier

Boverket och Tillväxtverket erbjuder regionalt tillväxtansvariga aktörer stöd till att arrangera dialogseminarium inriktade på att bättre knyta samman regionalt tillväxtarbete med fysisk samhällsplanering. Med dialogerna vill vi: 

  • Stärka kunskapen om samhällsplaneringens betydelse för hållbar tillväxt och näringslivsutveckling
  • Starta en process som regionerna kan vidareutveckla

I "Relaterad information" kan du ta del av dokumentation från seminarieserien.

Femton pilotprojekt för stärkt samspel

Inom ramen för programmet tillväxtskapande samhällsplanering arbetar femton pilotprojekt från norr till söder utvecklingsinriktat med att öka sampelet mellan fysisk samhällsplanering för näringslivutveckling.

Gemensamt uppdrag med Tillväxtverket

Boverket och Tillväxtverket har fått ett gemensamt uppdrag att utforma och genomföra programmet för att stärka förutsättningarna till samspel mellan det lokala och regionala arbetet för näringslivsutveckling och hållbar utveckling och hållbar tillväxt.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej