På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utveckling av behovsbedömning utifrån nya PBL

Granskad: 

När ska en miljöbedömning av ett planförslag göras? Och hur kan den bli en naturlig del i planprocessen? Det funderar många kommuner över ibland. Ekerö kommun har tillsammans med Upplands Bro och Järfälla kommuner slutat att fundera och i ett utvecklingsprojekt tagit fram en checklista som ska fungera som en behovsbedömning.

I mkb-förordningen och i Boverkets vägledning står att behovsbedömningar ska ta särskild hänsyn till påverkan på markanvändning, miljöpåverkan, resurser, risker och säkerhet, skyddade områden, kulturarv, natur, och miljökvalitetsnormer. Och det är här som det kan bli svårt. När är det så stor påverkan så stor att en miljöbedömning ska göras, är ofta frågan i många kommuner.

Skapat checklista för behovsbedömningar

- Det blir ofta en förvirrande, tung och ibland flummig process som tar tid. Och resultatet är inte enhetligt, det varierar. Det var då som idén föddes att skapa ett enhetligt och tydligt verktyg för hur bedömningarna ska gå till. Det finns nästan inga riktlinjer. Vi är inte alls unika på något sätt. Ofta har kommuner svårt med tillämpningen, säger Maria Cassel som är miljöstrateg vid Ekerö kommun och initiativtagare till checklistan.

Foto: Hans Ekestang
Foto: Hans Ekestang

Syftet med checklistan är att den tidigt ska bli en del av planprocessen och att tillämpningen ska ske på samma sätt. Den ska bli ett verktyg för att skapa mer enhetliga och effektiva bedömningar.

Maria Cassel, miljöstrateg, Ekerö kommun. Foto: Hans Ekestang
Maria Cassel, miljöstrateg, Ekerö kommun. Foto: Hans Ekestang

Checklista med aktuella lagrum

- Den är tänkt som ett verktyg för planarkitekter i första hand, men den kan även underlätta för chefer och förtroendevalda och samarbetet över förvaltningsgränserna, säger Maria Cassel. Vi har en referensgrupp där även Naturvårdsverket, Boverket och länsstyrelsen ingår. Jag tror att vi tillsammans kan skapa ett bra hjälpmedel, inte minst för små kommuner som kanske inte har tid att utarbeta en väl genomarbetad behovsbedömning.

Checklistan för miljöbedömningar är digital och omfattar cirka 16 sidor. Den innehåller ett antal kryssfrågor, beskrivningar av innehållet i planen med relevanta paragrafer i miljöbalken och plan- och bygglagen.

Checklistan kommer att testas och förfinas under hösten, sedan kanske någon nationell eller regional aktör kan ta vid och bli "mamma" för innehållet och uppdatera den efterhand.

Alla har samma material

Checklistan ska fånga in relevanta lagrum med mera som behövs för att göra en bra bedömning. Det blir enklare om alla har tillgång till samma material och ser vad de måste ta hänsyn till. Vi hoppas att många kommuner och länsstyrelser vill använda den här checklistan och att den blir en naturlig del tidigt i planprocessen som kan förbättra behovsbedömningen, säger Maria Cassel.

Mer information

Frågor om projektet kan ställas till Maria Cassel, telefon 08-540 812 86 maria.cassel@osteraker.se.

Fler kommuner välkomnas för introduktion och testning av behovsbedömningen.

Projektet har avslutats och du hittar slutrapporten i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen