På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Handläggarstöd för hantering av ovårdade tomter och byggnader

Granskad: 

Ovårdade byggnader och tomter är ett reellt problem som många kommuner möter i sitt praktiska arbete. I Västernorrlands län har länets sju kommuner beslutat att arbeta tillsammans med frågan för att komma fram till gemensamma arbetsmetoder som kan underlätta hanteringen av denna typ av ärenden. Detta arbete utgör nu ett av Boverkets arton nationella utvecklingsprojekt "Handläggarstöd för hantering av ovårdade tomter och byggnader". Projektet drivs av kommunerna Sundsvall, Ånge, Timrå, Kramfors, Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Problem med återkommande ärenden

I Västernorrlands län finns ett behov av att ta ett samlat grepp kring ärenden som handlar om ovårdade tomter och byggnader då detta under en längre tid varit ett återkommande problem. När Boverket utannonserade att stöd kunde sökas för kompetenssatsning inom plan- och bygglagen tog kommunerna tillfället i akt att arbeta med frågan. I mars 2015 beviljades medel av Boverket och projektet kunde startas igång.

Projektledare är Thomas Lindström, bygglovshandläggare Härnösands kommun, och han ser fram emot att driva projektet vidare. Han menar att ovårdade tomter och byggnader är ett återkommande problem då han känner till fall som pågått aktivt i ett flertal år.

Att arbeta med fall som rör ovårdade tomter och byggnader tar tid och det finns ett antal fallgropar som är lätta att ramla i. Om ärendena inte hanteras på rätt sätt och i rätt ordning riskerar det dessutom att dra ut ännu längre på tiden. Det finns varierande ärenden där vissa går att handlägga normalt och det går att se resultat – andra fall kan upplevas mer tungrodda och blir återkommande problem utan lösning.

Workshops och fortsatt arbete

Inom ramen för projektet planeras workshops som syftar till omvärldsbevakning samt att lyfta upp konkreta behov för att dessa ska kunna diskuteras. Ännu är arbetet inte helt klarlagt men första workshopen planeras i september 2015. Personer som arbetar med problematiken kring ovårdade tomter och byggnader kommer att bjudas in att delta på workshopen.

Thomas Lindström menar att kommunerna har en god inställning till projektet och samtliga är beredda att justera sina egna rutiner för att nå enhetliga arbetsmetoder. Projektet startades som ett gräsrotsprojekt och därför menar Thomas Lindström att det kan vara lättare att driva det framåt – det finns alltså ett behov och en vilja från de olika kommunerna att i grunden lösa denna problematik. Än så länge befinner de sig i startfasen men det viktigaste målet är att resultatet blir användbart, metodmässigt gångbart och juridiskt hållbart.

Spridning av information om projektet

Projektet siktar också på att kunna sprida dessa metoder och mallar runt om i landet så att fler kan ta del av resultatet. Thomas Lindström har redan börjat sprida information om projektet till en bredare publik genom att han i juli 2015 blev intervjuad i Sveriges Radio P4 Västernorrland som gör en följetong om bortglömda byggnader i länet. I intervjun beskriver han ovårdade tomter och byggnader som "[...] ett generellt och ganska stort problem i alla våra sju kommuner. Det tar mycket tid och resurser att hantera dessa ärenden". Vidare menar han att målet med projektet är "att vi gör rätt rent juridiskt och att vi gör likartade bedömningar. Det ska inte spela någon roll om huset ligger i Sundsvall eller någon annan kommun." '

Klicka här för att ta del av reportaget. Inslaget börjar 1 h 20 min in i
programmet.

Slutrapportering

Kommunerna i Västernorrlands län har tidigare samarbetat men aldrig i ett projekt som är så konkretiserat som detta. Det öppnar upp för fler initiativ till gränsöverskridande samarbeten i framtiden. Projektet har avslutats och du hittar slutrapporten i "Relaterad information".

Kontaktuppgifter

Sundsvalls kommun, Linda Korol, telefon 060-191322.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen