På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

God arkitektur inom ramen för PBL

Granskad: 

14 500 nya bostäder, 10 000 kontorsplatser, tunnelbana, universitet, broar och en stad i staden. Nacka växer, det nästan knakar och staden kommer allt närmare Stockholm. Men det får inte ske på bekostnad av god arkitektur. Nacka driver tillsammans med Gävle kommun ett av våra utvecklingsprojekt, God arkitektur inom ramen för PBL, ett arbete som vill värna om estetiska värden.

Den utbyggda tunnelbanan ska ge tiotusentals nya bostäder i Stockholmsregionen fram till år 2030. Och majoriteten av bostäder i Stockholms stad ska byggas längs tunnelbanan söderut från Gullmarsplan till Hagsätra, Farsta strand och Skarpnäck samt i Hagastaden. I Nacka ska en förtätad och utbyggd stad byggas och längre fram hägrar ett universitetsområde.

Nacka växer, och snart finns även förbindelse med tunnelbana. Foto: Hans Ekestang
Nacka växer, och snart finns även förbindelse med tunnelbana. Foto: Hans Ekestang

En stor utmaning

- Det är en fantastisk utmaning säger Kristina Petterqvist som är bygglovschef i Nacka. Vi planerar att överdäcka delar av motorvägen och klä in Nacka Forum med bostäder och skapa en sammanhållen stad som sträcker sig mot Stockholms innerstad. Och allt ska ske utan att vi tappar bort den goda arkitekturen i allt byggande.

Med den nya tunnelbanan kan både Stockholm och Nacka fortsätta att bygga bostäder i attraktiva lägen samtidigt som kollektivtrafiken blir bättre för alla som redan bor här. Båda kommunerna kan därmed fortsätta att växa på ett hållbart och klimatsmart sätt, menar Kristina Petterqvist.

Arkitektur i förtätad och ny stad

Nacka driver tillsammans med Gävle kommun ett utvecklingsprojekt som ska utreda, undersöka och sammanställa hur kommunerna arbetar med gestaltningsfrågor och god arkitektur inom ramen för plan- och bygglagen (PBL).

- Vi kommer, som många andra kommuner, att förtäta och bygga samman stadsdelar till en blandad stad. Och vi vill verkligen lyfta gestaltningsfrågornas betydelse till en högre nivå. Nacka är en stad som ska finnas i många generationer, säger Kristina Petterqvist.

Kommuner med växtvärk

- Vi vet att det kommer att bli jobbigt för våra invånare de närmaste 15-20 åren när vi ska få allt det här på plats. Då är det inte minst viktigt att jobba med en aktiv medborgardialog Idag tacklar vi det genom att vara ute tidigt och berätta om vilka förslag som finns och vad som kommer att ske. Vi har en intressant och tydlig 3D animation där besökarna kan peka sig runt i kommunen och zooma in och se mer i detalj hur det är tänkt. Och vi har god draghjälp av media som ständigt berättar om vad som är på gång, berättar Kristina Petterqvist.

Kristina Petterqvist är bygglovschef i Nacka kommun och berättar med 3-d teknik hur den nya staden växer fram. Foto: Hans Ekestang
Kristina Petterqvist är bygglovschef i Nacka kommun och berättar med 3-d teknik hur den nya staden växer fram. Foto: Hans Ekestang

Projektets resultat och slutsatser

Nacka lägger ned mycket tid på gestaltningsprogram och kommunens förtroendevalda visar stort intresse för arkitektur.

- Vi har med detta och annat arbete upplevt att vi behöver ett annat arbetssätt. Byggslovenheten behöver komma in tidigare i processen och träffa byggherrarna i början av projekteringsfasen. Med en proaktiv och tidig dialog kan vi höja kvaliteten på det som byggs samtidigt som det blir enklare och billigare att göra förändringar i projekten. Om alla stora frågor redan är utredda kan tiden för bygglovprövningen kortas avsevärt!

Rättsfall, enkäter och intervjuer

I det här utvecklingsprojektet har Nacka med hjälp av aktuella rättsfall om arkitektonisk gestaltning, ett 30-tal enkäter och tre djupintervjuer gett en bild av hur en lyckad process kan se ut.

Och det här är deras slutsatser. Den första är utveckla smartare stöddokument (arkitekturpolicy, översiktsplaner mm) och detaljplaner för att främja god arkitektur. Det måste också finnas arkitektonisk kompetens i varje större projekt och tilltron till arkitekturens värde måste stärkas bland tjänstemän, politiker och byggherrar. Uppfattningen att god arkitektur bara handlar om subjektiva tyckanden måste ändras!. Att ha en stadsarkitekt och utveckla dennes roll är en annan framgångsfaktor. Slutligen lyfts vikten av att ha en god och tidig dialog i bygglovsprocessen fram.

- Vi jobbar nu för att ta fram en process där vi kan skapa mer utrymme för att jobba med bygglovsfrågor i tidiga skeden, innan bygglovsansökningar har kommit in. Vi tror att den goda arkitekturen vinner på det. Resultatet blir i bästa fall en livsmiljö där vi alla vill vistas i generationer, säger Kristina Petterqvist, bygglovschef i Nacka kommun.

Rapport

- Vårt arbete kommer att presenteras i en rapport som kommer ligga till grund för Nackas framtida arbetssätt. I arbetet har man gjort en genomgång av rättsfall, liksom intervjuer med andra kommuner och en enkätundersökning. Materialet kommer att spridas via workshops till medarbetare vid bygglovsenheterna i Nacka och Gävle kommuner samt bygglovsalliansen i Stockholm där sexton kommuner ingår.

Vill du veta mer?

Ta gärna kontakt med Nacka kommun, Love Edenborg, telefon 08-718 79 16.

Projektet har avslutats och du hittar slutrapporten i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen