På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Effektivare samhällsbyggnadsprocess – med fokus på enhetlig kommunikation

Granskad: 

Är kommunikation en av nycklarna till en smidig och mer demokratisk samhällsbyggnadsprocess? Eller är det bara en dröm för politiker och byggherrar? Kommunerna Södertälje och Kiruna har slutat drömma och arbetar med att skapa en effektiv och tillgänglig samhällbyggnadsprocess där alla har möjlighet att komma till tals.

Byggbolag, exploatörer, medborgare, länsstyrelse, sakägare och kommun – det finns många intressenter när mark och vatten i en kommun ska exploateras. Och de har alla sin roll att spela i samhällsbyggnadsprocessen.

– När vi tittar på hur vi arbetar i samhällsbyggnadsprocessen är det en sak som sticker ut och det är kommunikation. Vi är övertygade om att vi kan lyckas bättre genom att bli bättre på att kommunicera, framför allt i tidiga skeden, säger Isak Ericsson, planarkitekt vid Södertälje kommun.
Isak Ericsson

Isak Ericsson, planarkitekt Södertälje kommun. Foto: Hans Ekestang
Isak Ericsson, planarkitekt Södertälje kommun. Foto: Hans Ekestang Hans Ekestang

Han driver tillsammans med andra medarbetare på samhällsbyggnadskontoret i Södertälje och Kiruna ett utvecklingsprojekt som heter Samhällsbyggnadsprocessen – med fokus på enhetlig kommunikation. Syftet är just att göra processen begriplig.

Mallar, rutiner och processer

För att underlätta för exempelvis byggbolag, exploatörer och medborgare att göra rätt från början arbetar Södertälje kommun med att skapa mallar, rutiner, informationsmaterial och processbeskrivningar för att alla ska få en rättssäker information. Ledorden är enhetlighet, effektivitet och lika behandling av alla intressenter. Planen är att kommunicera på alla möjliga plan och kanaler, exempelvis genom utställningar, möten, webben, blanketter, och evenemang.

Enhetlig och tidig information

– Vi tror att vi alla måste få en bättre förförståelse för våra olika roller. Kommuner och länsstyrelser måste följa lagen, men vi måste också få en bättre förståelse för vad som driver företag och att medborgarna kan ha en stark åsikt om vad som kan hända med deras utsikt när vi exploaterar mark, säger Isak Ericsson och fortsätter:
– Det finns mycket som talar för att vi bör lära av varandra. Det måste ske tidigt i processen, innan den har pågått för länge och det kostar mycket att göra ändringar, menar Isak Ericsson.

Södertälje låter allmänheten nominera och rösta på bästa nybyggnationer och bästa renoveringar i kommunen. Foto: Hans Ekestang
Södertälje låter allmänheten nominera och rösta på bästa nybyggnationer och bästa renoveringar i kommunen. Foto: Hans Ekestang Hans Ekestang

Tidigt i markanvisning

Han menar att kommunen tidigt har möjlighet att tydligt tala om vad de vill använda sin mark till:
– Det måste vi använda oss av. Det betyder mycket för exploatörer att tidigt få veta vilka planer kommunen har.

Stort intresse för samhällsbyggnadsfrågor

Det finns ett stort intresse för samhällsbyggnadsfrågor – hur kommunen tillsammans med medborgarna vill forma sin stad. De beslut som tas idag förs vidare till våra barn.
– När vi pratar med Södertäljeborna om hur vi planerar att förtäta eller bygga ut finns ett stort intresse, säger Isak Ericsson.

Renoverat bostadsområde i Södertälje. Foto: Hans Ekestang
Renoverat bostadsområde i Södertälje. Foto: Hans Ekestang Hans Ekestang

Södertälje letar framtiden i täl(t)je

– Ett annat bevis på det är när vi deltar på Södertäljes stadsfestival med dialoger om framtidens Södertälje. Det blir både många och intressanta diskussioner. Vi möter nya sätt att tänka och helt andra målgrupper.
Ungdomar är viktiga att få med sig i utvecklingen av Södertälje. Det är de som ska leva i den stad som växer fram, konstaterar Isak Ericsson:
– Vi blev förvånade över det stora intresse som unga visar för sin hemstad. Det kändes verkligen som om vi nådde ut.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer, kontakta Södertälje kommun, Isak Ericsson, telefon 08-523 065 72.

Projektet har avslutats och du hittar slutrapporten i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen