På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Effektivare och tydligare förmedling av planbestämmelser

Granskad: 

Vad innebär egentligen de planbestämmelser som sätts och vad får de för konsekvenser? Bristande kommunikation mellan plan- och byggenheterna kan skapa förvirring på detta plan. Problemen har uppmärksammats i projektet "Effektivare och tydligare förmedling av planbestämmelser". Projektet drivs av kommunerna Höör och Hörby och det är ett av Boverkets arton nationella utvecklingsprojekt.

Kommuner med vana att samarbeta

I Skåne har kommunerna Höör och Hörby en lång tradition av samarbete och när möjligheten gavs från Boverket att söka stöd för arbete med plan- och bygglagen var det självklart att de två kommunerna återigen skulle inleda ett samarbete.

Trine Nykjär Strunck, Plan- och GIS-chef Höörs kommun, frågade Hörby kommun om de ville vara med i projektet och tillsammans arbetar de nu med det nationella utvecklingsprojektet "Effektivare och tydligare förmedlning av planbestämmelser".

Projektet inleddes i maj 2015 och projektledare är Trine Nykjär Strunck. Syftet med projektet är att öka medarbetarnas förståelse av processen, hela vägen från detaljplanering till genomförande i bygglovshandläggningen.

Kick off-workshop som gav insikt om olikhet

Projektet startades upp med en kick off-workshop i början av maj 2015. Från kommunerna närvarade representanter i form av kommunarkitekt, planarkitekter och bygglovshandläggare. De fick i uppgift att diskutera olika teman där exempel på frågor var "Vad är det bästa med att arbeta med dessa frågor?" och "Vad är det som driver oss?".

Genom att diskutera kom de fram till vilka inriktningar de ville ta för att lösa uppdraget. Problemet handlar i mångt och mycket om att detaljplanerarna har vissa avsikter med de satta bestämmelserna på detaljplaner men att dessa tolkas olika av bygglovshandläggare.

Genom projektet upptäckte kommunerna att de stod inför olika utmaningar gällande förmedling av planbestämmelser. Trine Nykjär Strunck menar att det är tack vare detta projekt som de faktiskt kunde diskutera dessa frågor och komma fram till detta.

Däremot har de inte samarbetat så mycket som avsikten var men de kommer att ha gemensamma möten under hösten. Det har varit lärorikt att se att kommunerna inte var så lika varandra som de trodde. Projektet kommer således att utarbetas till stor del på varsitt håll då de har olika frågor att reda ut.

Resursbrist och olika arbetsfördelning

Under projektets gång har de haft problem med resurser, då två personer i Hörby kommun gått på föräldraledighet. De har dock kunnat ta hjälp av en sommarjobbare som får arbeta med projektet.

Dessutom menar Trine Nykjär Strunck att det har funnits förankrade idéer som inte har kunnat fullföljas på grund av problematik när det kommer till lagstiftning och delegation. Hon tipsar andra som ska genomföra projekt att reda ut resursfrågan i förhand - alla de involverade parterna måste ställa upp med lika resurser!

Sammanställning av erfarenheter

Under hösten kommer de att sammanställa sina erfarenheter och vad de har kommit fram till. Alla involverade kommer att träffas lite oftare mot projektets slut då de utbyter erfarenheter fram till slutrapporten. Tanken är att de ska använda det material som arbetats fram i respektive kommun.

När de får större samförstånd får de också större kunskap om vad det är som efterfrågas. Sättet att komma fram till målet blev således något annorlunda än vad Trine Nykjär Strunck hade väntat sig. Hon menar dock att det viktiga är att faktiskt ta sig i mål men att vägen dit egentligen kvittar.

Framtida samarbete och slutrapportering

Trine Nykjär Strunck säger att samarbetet mellan Höör och Hörby har förstärkts och att det kommer att fortsätta efter projektets slut. Hon berättar att bygghandläggarna också har börjat träffas på samordnade möten som inte har med projektet att göra. De träffas för att samordna rutiner och strukturer mellan kommunerna. Höör och Hörby kommer nog att bli en och samma kommun så småningom, säger Trine Nykjär Strunck och skrattar.

Projektet har avslutats och du hittar slutrapporten i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen