På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillsyn – arbetsgång, metoder och tydliga mallar för skrivelser

Granskad: 

Projektets syfte är att tydliggöra hur arbetsgången ser ut när det gäller att handlägga ett tillsynsärende som rör en olovligt utförd åtgärd eller ovårdad tomt, från att bygg- och miljönämnden får vetskap om åtgärden och fram tills ärendet nått sitt slut.

De tolv kommunerna, med Skellefteå kommun som huvudsökande, vill reda ut de frågetecken som finns i handläggningen och bidra till en enhetlig PBL-tillämpning i tillsynsärenden.

Under projekttiden ska möjliga metoder dokumenteras och tydliggöras. Vilka steg kan och ska bygg- och miljönämnderna ta? Hur? Vilka spelregler och principer ska beaktas i myndighetsutövningen?

Förutom en tydliggjord arbetsgång och metoder ska projektet resultera i ett förslag till mallar/kommuniceringsskrivelser som är skrivna på ett språk som adressaten lätt kan förstå. Ett enhetligt förfaringssätt i handläggningen av den här typen av ärenden bör bidra till att kommunerna kan utbyta erfarenheter på ett bättre sätt. Enhetliga grundmallar och skrivelseförslag bör också bidra till ett rättssäkert förfarande och minskar risken för formaliafel, samt minskar osäkerheten kring myndighetsutövandet.

Projektet har avslutats och du hittar slutrapporten i "Relaterad information".

Kontaktuppgifter

Skellefteå kommun, Therese Pettersson, 0725-43 18 03.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen