På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Handledning för anläggande och utveckling av campingplatser

Granskad: 

Campingnäringen blomstrar! Men campinglivet ser i dag något annorlunda ut än det gjorde förr. Begreppen vidgas och frågan om vad en camping är har inte längre ett självklart svar. När övergår ett tillfälligt boende till att bli permanent? Vilken boendestandard kan anses vara campingmässig? Nu söker Strömstad kommun och Region Gotland svar på campingrelaterade frågor inom plan- och bygglagen. Tillsammans har de initierat ett av Boverkets arton nationella utvecklingsprojekt "Handledning för anläggande och utveckling av campingplatser".

Camping under ordnade former

Campingbranschen har utvecklats i ett rasande tempo men plan- och bygglagen, som reglerar campingplatserna, har inte hängt med på denna förändring. Det menar Strömstad kommun och Region Gotland som i oktober 2014 inledde det nationella utvecklingsprojektet "Handledning för anläggande och utveckling av campingplatser".

Projektet initierades utifrån ett behov som de länge sett. Elin Solvang, plan- och byggchef Strömstad kommun, berättar att Gotland och Strömstad har många likheter vad gäller turism och camping och att det därför är ett bra val att de samarbetar kring denna fråga. Hon säger också att det finns kommuner som skriker efter campinggäster medan de själva snarare inte har plats för alla sina turister.

Michael Olsson, förvaltningschef miljö- och byggförvaltningen Strömstad kommun, understryker att de egentligen gillar camping men att de bara försöker få lite ordning på det hela. Joel Bruks, samhällsbyggnadsjurist Strömstad kommun, menar att de inte vill vara motståndare till campingplatser men att det är viktigt att alla involverade ska kunna tolka lagstiftningen på samma sätt.

Campingbranschen i snabb utveckling

För några decennier sedan handlade camping om att resa ett tält och att leva enkelt. Enligt projektets trendspaning har campinglivet i dag förändrats och campinggästernas krav på bekvämlighet ökar. Detta leder till att det genom plan- och bygglagen är svårt att reglera campingplatser.

En stor del av projektet har därför kommit att handlar om att utreda begrepp och försöka skapa gemensamma definitioner. Michael Olsson beskriver det som att huvudfrågan är "Vad är camping?" men att det inte ens finns något givet svar på den. Elin Solvang lyfter frågan om när tillfälligt boende blir permanent. Som exempel tar hon frågan kring om samma personer återkommer från år till år till precis samma campingplats, blir det permanent boende då?

Flera aktörer har vidareutvecklat driften av campingarna genom att sälja stugor eller rum som bostadsrätter med villkor att köparna inte får vistas där under en viss period då de ska hyras ut till andra gäster. Hur kan plan- och bygglagen hantera detta? Elin Solvang säger skämtsamt att kommunen inte kan jaga varenda campare för tillsyn.

Studieresa och gemensamma träffar

Förutom att göra trendspaning och finna begreppsdefinitioner har projektgruppen varit ute på en studieresa till Dalarna. De ansåg att Dalarna var intressant då de kunde få idéer på hur camping utvecklas inom Sverige. Projektgruppen har också setts för möten och tillsammans tittat på campingar i sina respektive kommuner.

Det är första gången Strömstads kommun och Region Gotland genomför ett samarbetsprojekt och Elin Solvang menar att det finns både fördelar och nackdelar med samarbetet. Hon menar att det är bra att arbeta med en ny kommun som kan ställa nya frågor och ge nya svar.

Däremot är det ibland svårt att hantera att kommunerna är så pass geografiskt åtskilda. Det gör att det är komplicerat att ses och eftersom de inte har något gemensamt forum där de kan samla material får det mesta utbytet ske via e-post. Projektet har dock öppnat möjligheter för nya samarbeten. De hoppas och tror att utbytet av kunskap och erfarenheter kommer att fortgå även efter projektets slutrapportering.

Vardag som pågår parallellt med projektet

Vad gäller lärdomar och tips till andra kommuner som planerar att genomföra liknande projekt, säger Elin Solvang att det är viktigt att se över den tid som finns till förfogande.

Joel Bruks betonar att det är viktigt att se över lagstiftningen och att göra en översyn över vilken information som finns till förfogande. Att inhämta ny statistik och information tar tid. Dessutom menar han att alla har ett dagligt arbete som rullar på som vanligt vid sidan av projektet. Vardagen pågår som vanligt och det är viktigt att se till att projektet inte blir lidande.

Slutrapportering

Framöver planerar de att strama åt det material de nu har tagit fram och att försöka komma åt kärnfrågan i "Handledning för anläggande och utveckling av campingplatser".

Projektet har avslutats och du hittar slutrapporten i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen