På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

5-Yeskommunernas riktlinjer för bygglovsbefriade åtgärder

Granskad: 

I Skåne skapas gemensamma riktlinjer för bygglovsbefriade åtgärder. Det handlar om förändringen i plan- och bygglagen som tillåter så kallade attefallshus och tillbyggnader. I de samarbetande kommunerna har det uppstått många frågor som relaterar till reglerna. Många entreprenörer och andra aktörer rör sig frekvent över kommungränserna i området. Behovet av kommunöverskridande riktlinjer för hur plan- och bygglagen ska tillämpas har därför varit angeläget. De fem kommunerna Lomma, Kävlinge, Burlöv, Staffanstorp och Svedala genomför därför projektet "5-Yeskommunernas riktlinjer för bygglovsbefriade åtgärder" som är ett av Boverkets arton nationella utvecklingsprojekt.

Samarbetar för enhetlig handläggning

I Skåne har kommunerna Lomma, Kävlinge, Burlöv, Staffanstorp och Svedala en lång tradition av samarbete som sträcker sig tillbaka till 1980-talet. År 2014 inleddes ett nytt arbete som denna gång behandlar tillämpningen av plan- och bygglagen. Många entreprenörer har hela Skåne som arbetsfält och därför vill kommunerna kunna behandla plan- och byggfrågorna på ett likartat sätt.

På grund av ändringar i plan- och bygglagen avseende bygglovsbefriade åtgärder uppstod ett stort antal frågor om vad som nu gäller. De fem kommunerna gick därför samman för att enas kring guider och riktlinjer på hur dessa frågor ska hanteras.

Process med många diskussioner

Projektet är nu i slutskedet och projektledare Jacob Thollonen, bygglovshandläggare i Lomma kommun, berättar om vad som har hänt på vägen. Projektet inleddes med ett uppstartsmöte där metoder och avgränsningar diskuterades. Därefter har projektmöten, som är grundpelaren i genomförandet, hållits kontinuerligt. På mötena har frågor och problemformuleringar diskuterats och riktlinjer formulerats. I dagsläget har tio möten genomförts.

De deltagande kommunerna har samtalat om vad som kan vara problematiskt med de bygglovsbefriade åtgärderna som började gälla 2014. De har tillsammans diskuterat ett 60-tal frågeställningar inom området där de anser att plan- och bygglagen inte är tillräckligt tydlig. Det är ofta allmänheten som gett uttryck för dessa frågor men projektet har också diskuterat hypotetiska problemställningar som framkommit under diskussionsmötena. Kommunerna kan ibland tolka och tillämpa lagen på olika sätt och därför ansåg sig 5-Yeskommunerna tvungna att hitta gemensamma riktlinjer på hur frågeställningarna skulle hanteras och besvaras. Eftersom det ännu inte finns några prejudicerande domar kring denna typ av fall är det svårt för kommunerna att avgöra hur lagen ska tillämpas.

Förväntningar och resultat

Förväntningarna på projektet är att få till ett dokument som de deltagande kommunerna känner sig nöjda med samt att de i framtiden vet hur de ska hantera frågor gällande bygglovsbefriade åtgärder. Projektet ska redovisas som riktlinjer för allmänheten och det ska utarbetas interna guider för handläggare och nyanställda.

Att jobba med plan-och byggfrågor i ett externt finansierat projekt har varit en ny samarbetsform för kommunerna och det har varit förpliktigande mot Boverket, vilket Jacob Thollonen menar har varit lärorikt. Projektet "5-Yeskommunernas riktlinjer för bygglovsbefriade åtgärder" har gett mersmak. 5-Yeskommunerna blickar nu framåt mot nya projektidéer att samarbeta kring i framtiden.

Jacob Thollonens tips till andra kommuner som vill genomföra liknande projekt är att projektansökningen ska grunda sig på en noggrann planering och vara väl genomtänkt då denna till stor del är vägledande för vidare projektarbete. Det är också viktigt att tänka på att projektet som genomförs ska grundas i ett faktiskt behov som finns ute på kommunerna – det är där drivkraften ligger!

Projektet har avslutats och du hittar slutrapporten i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen