Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Rebecka Marklund

Granskad:

Vi har fått några ord med Rebecka Marklund på Energimyndigheten för att prata lite om vad de har på gång inom New European Bauhaus.

Hej Rebecka Marklund! Vad gör du på Energimyndigheten? 

På Energimyndigheten arbetar jag främst med frågor som rör hållbara städer och samhällen med fokus på kommuner. 

Vad gör Energimyndigheten? 

Vi har ett uppdrag och en verksamhetsidé där vi ska leda samhällets omställning till ett hållbart energisystem för alla. I korthet, vi arbetar på olika sätt för att gå från ett energisystem med hög andel fossil energi och lågt resursutnyttjande till ett energisystem baserat på förnybar energi, effektivt resursutnyttjande och cirkulära flöden. Den omställningen behöver gå betydligt snabbare om vi ska klara klimatmålen, och det kommer att påverka och beröra alla delar av samhället. Och där har Energimyndighetens arbete med att stödja innovativa energi- och klimatlösningar en central roll. 

Kan du berätta något som ni gör på Energimyndigheten som kopplar till New European Bauhaus? 

Vi är en stor forskningsfinansiär med olika forskningsprogram varav flera av dem ligger i linje med NEB initiativet. Några exempel på sådana program är: 

  • Design för en energieffektiv vardag
  • E2B2
  • Spara och Bevara
  • Människa, energisystem, samhälle
  • Transporteffektivt samhälle

Andra exempel på satsningar som ligger i linje med initiativet är de strategiska innovationsprogrammen Viable Cities och RE:source. Förutom relevant kunskap som utvecklas inom våra olika program kommer fler utlysningar till årsskiftet och våren 2022 som kan vara av intresse. Just nu har exempelvis Viable Cities en utlysning öppen där svenska aktörer kan delta i utlysningen inom det europeiska samarbetet Positive Energy Districts (PED).

På vilket sätt hoppas du kunna påverka andra aktörer genom New European Bauhaus?

Jag hoppas att vi genom att arbeta tillsammans med olika aktörer kan bidra till att koppla samman energiomställningen med Bauhausinitiativets ambitioner om en mer socialt inkluderande, kulturell, kreativ och mänsklig dimension till den gröna omställningen. Och att det också kan bidra till en mer utvecklad och gemensam systembild, problembild och målbild, både hos oss på Energimyndigheten, men även ute i samhället. Vi behöver också ta vara på den kunskap och de erfarenheter som redan finns framtagna. Här kan vi tillsammans med andra hjälpa till att synliggöra och implementera lösningar som bidrar till att forma en framtid där människor vill leva och bo, som samtidigt är klimatsmart!

Hur ser du på framtiden, vad är dina förväntningar med New European Bauhaus? 

Vi har inte råd att lösa olika problem vid olika tillfällen. Jag tror att NEB kan vara en möjliggörare för en mer snabbare och inkluderande omställning som människor vill vara en del av. Så jag har förväntningar på att vi skapar nya former för samverkan som bidrar till att smälta samman olika discipliner. Att vi delar kunskap mellan oss och hittar nya sätt att arbeta tillsammans helt enkelt.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen