Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Mats Widblom

Granskad:

Mats Widblom är VD på Svensk form. Vi har pratat med honom om vad de gör och hur de ser på sitt arbete kopplat till New European Bauhaus!

Hej Mats Widblom! Kort, vad gör din organisation?

Svensk Form är en ideell, oberoende medlemsförening med regeringsuppdrag som arbetar för att stimulera designutvecklingen. Vi riktar oss till privatpersoner, företag, utbildningar och yrkesverksamma inom form, design, mode, konsthantverk och arkitektur. Föreningen är en världens äldsta designorganisation, den grundades redan 1845 och har sedan dess främjat design i Sverige och utomlands. Vi har cirka 2 800 medlemmar och är rikstäckande genom 14 ideella regionalföreningar. Föreningen ger ut tidskriften Form.

Svensk form är nationell representant för att stimulera form-, design- och arkitekturutvecklingen i Sverige samt för att främja svensk design internationellt. Föreningen verkar som en kunskapsplattform, förmedlare och opinionsbildare.

Svensk Form har bland annat tagit fram en varumärkesplattform med visionen Ett hållbart samhälle genom god design, i samband med detta har vi skapat utställningar och arrangerat publika samtal, kurser och tävlingar med särskilt fokus på hållbarhet och design.

Vad har ni på gång inom New European Bauhaus initiativet?

Nyligen har Svensk Form fått ett regeringsuppdrag att genomföra en studie i samarbete med SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign som tydliggör och analyserar förutsättningarna för att lyfta design som utvecklingskraft med fokus på samhällets hållbara utveckling. Se pressmeddelande nedan. Studien är kopplad till Politik för gestaltad livsmiljö som är besläktad med New European Bauhaus. I stort sätt allt vi gör är kopplat till vår vision Ett hållbart samhälle genom god design och därmed till frågor som ligger nära New European Bauhaus, bland annat kommer vi sitta i den advisory board som RISE skapar för sitt design and excellence center i Umeå och är med i arbetet för att etablera en Designnod Norr.

Vad har ni för förväntningar och mål med New European Bauhaus?

Fortsatt samverkan inom aktörsnätverket som Boverket har bjudit in till och att vi som designorganisation med 14 regionalföreningar kan bidra till implementeringen av New European Bauhaus i hela landet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen