Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Lejla Cengic

Granskad:

Vinnova är en av partners till NEB och sitter med i beställargruppen för NEB. Vi har fått några ord med deras Program director Lejla Cengic för att prata lite om vad de har på gång inom New European Bauhaus.

Hej Lejla Cengic, vad gör din organisation?

Vinnovas uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Vi arbetar för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld.

Berätta lite om bakgrunden varför ni är med i NEB initiativet?

Vi ser det här som en fantastisk möjlighet att tillföra nya perspektiv som vi ser som nödvändiga för att få till en transformation till ett mer hållbart samhälle. Med perspektiv menar jag förmågor som kreativt tänkande och sociala aspekter vid grön omställning, där människan ska vara med och vara drivande. Det är lika viktigt som de tekniska frågorna, och det är det NEB kommer in med. Vi måste ha ett inkluderingsperspektiv vid omställningen, det är viktigt.

Vi ska inte skapa nya orättvisor och nya problem. Alla människor ska känna att de är inkluderade och har möjlighet att påverka och vi ska kunna se omställningen inte som ett hot, utan som en möjlighet till ett bättre liv för alla.

Kan du berätta något som är aktuellt som kopplar till NEB?

På Vinnova har vi tagit chansen och lanserat utlysningen Framtidens attraktiva livsmiljöer. Den är delvis inspirerad av NEB.  Den stängdes nu under hösten och vi har beviljat 12 projekt.

Utöver våra utlysningar så sitter vi också i Rådet för hållbara städer och bejakar NEB perspektiven i vårt arbete. Vi är också en av de drivande myndigheterna bakom aktiviteten Visioner: i Norr.

På vilket sätt hoppas du kunna påverka andra aktörer genom NEB?

Framför allt nya samarbeten, där aktörerna tar med sig nya perspektiv i sitt arbetssätt och strategiska arbete.

Hur ser du på framtiden, vad är dina förväntningar med NEB?

Förväntningarna är att initiativet stärker våra förmågor att samarbeta interdisciplinärt och tvärsektoriellt. Där vi exempelvis ser gestaltning- och inkluderingsfrågor som viktiga delar i vår resa mot ett mer hållbart samhälle.

Vad gör du på Vinnova utöver ditt arbete med NEB?

Regeringen har gett Vinnova, Formas och Energimyndigheten i uppdrag att utveckla framtidens strategiska innovationsprogram och jag ingår i teamet som arbetar med uppdraget. Jag arbetar även dagligen med frågor inom området hållbart samhällsbyggande och är bland annat Vinnovas representant i expertnätverket i Rådet för hållbara städer och externt råd i Sveriges Bygguniversitet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen